Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Archiv kategorie ‘Stavební materiál’

1. stránka z celkem 212

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018

Rok se s rokem sešel a je tu opět povinnost firem ohlásit údaje o vyprodukovaných odpadech a to v případě překročení níže uvedených limitů. V předešlém roce nedošlo v tomto směru k žádné úpravě legislativy a tak se údaje ohlašují stejným způsobem jako v roce 2018.

Přečíst celý příspěvek »

Stavební a demoliční odpady

V srpnu 2018 vydalo Ministerstvo životního prostředí tzv. Metodický návod https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodika_stavebni_odpady/$FILE/OODP-metodicky_navod_SDO-20180904.pdf pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Jeho vydáním končí  platnost Metodického pokynu k  nakládání  s  odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XVIII, částka 3 v březnu 2008 a vycházel z právní úpravy, která od doby vydání pokynu doznala změn.

Přečíst celý příspěvek »

Publikováno 29. 10. 18 v kategorii Likvidace, Odpady, Recyklace odpadu, Stavební materiál, Třídění odpadu, Zajímavosti, Zpravodaj | Komentáře uzavřeny

Vyklizení objektů před demolicí

Ať se jedná o rodinný dům, chatu, garáž či velký průmyslový areál, vždy je před začátkem demolice jednou z klíčových činností vyklizení objektu. To může probíhat buď svépomocí, v případě malých staveb neobsahujících nebezpečný odpad, nebo s využitím profesionální firmy.

Ta zajistí vyklizení objektu před demolicí, třídění odpadu a případný odvoz a uložení na registrovaných skládkách.

Samotné demolici tedy předchází vyklizení objektu, které mimo jiné zahrnuje tyto činnosti:

  • vyklizení komunálního a nebezpečného odpadu,
  • demontáž oken,
  • demontáž vstupních dveří,
  • odstranění živičné krytiny a tepelné izolace.

Následně dochází k odstrojení objektu, po kterém zůstávají pouze nosné konstrukce. Zmíněný základní odpad se odstraňuje často ručně. Zvláště v případě malých staveb.

Roztřídění vyklizeného odpadu na jednotlivé komodity

Při odstrojení objektu dochází k roztřídění bouraných materiálů, které jsou z velké části zrecyklovány. Odpady se roztřídí na jednotlivé komodity, jako jsou dřevo, sklo, papír, plast, kov, suť apod. Po vytřídění je odpad využit při nové stavbě, případně odvezen velkoobjemovými kontejnery na skládku nebo do spalovny.

V místě demolice se mohou nacházet nebezpečné odpady, u kterých je důležité jejich správné odklizení. Zvýšená pozornost je například věnována odstraňování izolací, azbestu a jiných nebezpečných odpadů a složek. V těchto případech je nutné oslovit specializovanou firmu, která má oprávnění k likvidaci nebezpečných odpadů.

Vyklizení objektu a následná recyklace by měly probíhat co nejšetrněji k životnímu prostředí. Odpad by měl být co nejlépe roztříděn, aby nepředstavoval přílišnou ekologickou zátěž.

S odpady je nakládáno dle zákona O odpadech č. 185/2001Sb.

Publikováno 09. 04. 18 v kategorii Stavební materiál | Žádné komentáře »
1. stránka z celkem 212