Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Kam s prázdnou plechovkou?
No přece do kontejneru

A to nejen s plechovkou, ale s jakýmkoliv kovovým obalovým materiálem. Možnosti jsou minimálně dvě a kontejner se směsným odpadem není ani jednou z nich.

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

A to nejen s plechovkou, ale s jakýmkoliv kovovým obalovým materiálem. Možnosti jsou minimálně dvě a kontejner se směsným odpadem není ani jednou z nich.

Plechovky jsou velmi oblíbeným obalovým materiálem. A i když se dají téměř stoprocentně a donekonečna recyklovat a celý proces recyklace zabere kolem 60 dnů, končí často v kontejnerech na směsný odpad. Ať už je to špatnou edukací o třídění kovových obalových materiálů nebo nedostatkem kontejnerů na kov, obliba plechovek roste a s ní samozřejmě i jejich množství.

Takže kam s prázdnou plechovkou?

Jak jsme psali v úvodu – možnosti jsou minimálně dvě. Tou první, na kterou jsme zvyklí, jsou šedé kontejnery určené k třídění kovů. Množství těchto kontejnerů, i když jich za poslední 4 roky jen v hlavní městě přibylo několik set (na počet cca 1 500), je ale nedostatečné. Často jsou proto přeplněné a kovový odpad tak končí v kontejnerech na směsný odpad. A to je špatně.

A proto přichází druhá varianta – žlutý kontejner. Ano, ten kontejner, do kterého patří plasty. V některých městech je už nyní možné do žlutých kontejnerů odkládat také kovové materiály. Jejich vytřídění na třídící lince je snadné, a proto je možné plasty i kovy dále snadno recyklovat. Než plechovku do kontejneru na plasty uložíte, řiďte se nálepkou přímo na kontejneru. Ta vás informuje, jestli je možné kovový obal do kontejneru uložit.

Nabízí se ještě třetí varianta – není sice tak komfortní jako kontejner v blízkosti bydliště, ale poslouží úplně stejně. Snad každá obec má sběrný dvůr. A ve sběrném dvoře je možné nejen kovový odpad zdarma odevzdat. Pro více informací o sběrném dvoře ve vašem městě se informujte na webových stránkách města.

Výše popsané se samozřejmě netýká jen plechovek, ale veškerého drobného kovového odpadu z domácnosti (např. konzerv, kovových víček, pivních zátek, šroubků, atd…). Zkrátka veškerý kovový odpad, který je možné bez problému prostrčit otvorem v kontejneru a který není znečištěný.

V roce 2019 bylo v České republice rozmístěno 24,6 tisíc kontejnerů, do kterých mohou lidé odkládat kovové odpady. V roce 2020 byl jejich počet zhruba třikrát vyšší,. Kontejnerů určených pro samostatný sběr kovů je z toho zhruba dvanáct tisíc,“ doplnila Lucie Müllerová. (zdroj)

Jednotlivé kroky recyklace hliníkových nápojových obalů popisuje video spolku Každý plechovka se počítá. Pokud vás tato problematika více zajímá, určitě doporučujeme video zhlédnout.

Přehrát celé video na YouTube