Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Průběh recyklace stavební suti: Na co se využívá dále?

Při rekonstrukcích, stavbách nebo přestavbách nutně vzniká stavební suť. Ne vždy musí skončit na skládce, ale ve většině případů ji…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Při rekonstrukcích, stavbách nebo přestavbách nutně vzniká stavební suť. Ne vždy musí skončit na skládce, ale ve většině případů ji lze znovu využít. Jak probíhá recyklace stavební suti? A na co ji lze zpracovat?

Stavební sutí se dříve zavážely vytěžené lomy nebo jámy, i dnes ji lze někdy vidět například v lesích, kde staré tašky rádoby zpevňují cestu. Stavební suť je možné ale recyklovat, takže se přidává k dalším materiálům, které nemusí zatěžovat životní prostředí.

Jakou stavební suť lze recyklovat?

  • Do stavební sutě patří: cihly, beton, střešní krytina (kromě eternitu, který obsahuje azbest), materiály z omítek, obklady.
  • Do stavební sutě nepatří: dřevo, sláma, okna, eternit a další materiály s azbestem, jež je nutné separovat a speciálně zlikvidovat, dále železo, asfalt, trubky a plastové rozvody, sanitární keramika, izolační  materiály.

Jak se recykluje suť?

Recyklace stavebního odpadu se rozvíjela od devadesátých let minulého století. Základní princip recyklace stavební suti je postavený na jednoduché úpravě, při které se změní fyzikální vlastnosti suti a potom se znovu opět využije ve stavební výrobě. Snižuje se tak spotřeba přírodních materiálů a surovin, omezuje se vyčerpání lomů a pískoven nebo otevření nových lomů.

Asi polovinu stavebního odpadu tvoří tzv. inertní materiály, mezi které patří kamenivo, beton, cihly nebo střešní tašky – to vše lze zpracovat k dalšímu použití. Zhruba třetina materiálu je dřevo, papír nebo plasty, které mohou být rovněž recyklovány a znovu zpracovány. Součástí stavebních odpadů bývá i hlušina, jako je zemina nebo výkopové materiály.

Co vzniká ze stavební suti?

  • Stavební odpad se napřed třídí, vyčleněny jsou nevhodné nebo nebezpečné materiály.
  • Posléze se stavební odpad drtí a využívá se podle typu, například betonová drť bez chemického znečištění se používá v betonech a lze ji natolik zpracovat, že se svými vlastnostmi blíží běžnému betonu.
  • Cihlová drť se zase používá ve směsích s menšími požadavky na pevnost.
  • Některé materiály, například zlomková drť, se používá jako zásypový materiál.
  • Z cihel lze vyrobit cihlovou drť, tzv. antuku, která se typicky používá k povrchové úpravě tenisových kurtů.
  • Stavební a betonářská ocel, která bývá součástí sutí, je od stavebního materiálu oddělena a putuje do sléváren.

Při odvozu stavební suti k dalšímu třídění slouží velké kontejnery, které vám přistaví specializovaná firma a zase je odveze, aniž byste se o cokoli dalšího museli starat.

Přehrát celé video na YouTube