Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Odpadky v přírodě.
Jak dlouho se rozkládají
jednotlivé materiály?

Ač se některé materiály přirozenou cestou rozloží poměrně rychle, u dalších se jedná o celá tisíciletí. Takové zbytky ovoce tedy v přírodě pochopitelně nadělají daleko méně škody než třeba PET láhve.

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Doba rozkladu u jednotlivých odpadů

Vyhazovat nepotřebné věci na zem bychom v přírodě v žádném případě neměli. Na druhou stranu některé materiály, jako např. biologické odpadky, příliš nevadí nebo mohou být dokonce prospěšné. Jiné ovšem životnímu prostředí rozhodně neprospívají. Nejenže příroda plná odpadků nevypadá dobře z estetického hlediska, ale do půdy se často v průběhu jejich rozkladu mohou uvolňovat toxické látky! Rozhodně je tedy lepší odpad třídit a vyhazovat.

Právě s ohledem na dobu rozkladu se jednotlivé látky velice liší. Podívejme se tedy na to, jak dlouho se nejběžněji používané materiály rozkládají v přírodním prostředí. Předně však musíme zdůraznit, že stejné výrobky se mohou v různých podmínkách rozkládat různou dobu, a to v závislosti na přístupu kyslíku nebo na vlhkosti či množství slunečního světla. Každopádně se někdy může jednat až o tisíce let! Naše děti nás tedy rozhodně nepochválí.

  • Zbytky jídla. Jak už jsme naznačili, tyto látky mohou přírodě prospívat. Doba rozkladu ohryzků od jablek či slupek od banánů je navíc velmi krátká, neboť se pohybuje od několika týdnů do několika měsíců, ačkoli taková slupka od pomeranče se může rozkládat až jeden rok.
  • Papír. Rovněž papírové odpadky jsou biologického původu. Proto se většina z nich, jako např. papírové kapesníky, noviny či časopisy, obvykle rozloží za několik měsíců.
  • Žvýkačka. Odhodit malou žvýkačku na zem se může zdát jako bezvýznamné, rozkládat se ovšem bude 5 i více let.
  • Cigaretové filtry. Kuřáci často odhazují nedopalky na zem. Ty se ale mohou rozkládat i několik desítek let.
  • Hliníkové plechovky. Vyhazovat tyto nápojové obaly do přírody rozhodně nedoporučujeme. Nejenže se budou rozkládat 200 až 500 let, ale může rovněž dojít k poranění lidí a zvířat.
  • Baterie. Ty se stejně jako plechovky rozkládají 200 až 500 let, nicméně v jejich případě existuje ještě větší riziko než poranění. Uvolňují se z nich totiž nebezpečné látky!
  • Pneumatiky. Do volné přírody rozhodně nepatří ani pneumatiky. Jejich rozklad totiž trvá stovky let.
  • Plastové výrobky. Už výroba plastů je velkou zátěží pro životní prostředí a navíc obsahují nebezpečné látky. Doba jejich rozkladu se ještě k tomu pohybuje v řádech stovek let (např. PET láhve či plastové tašky), přičemž u polystyrenu se odhaduje až na tisíce let, ale rozložit se nemusí nikdy.
  • Sklo. Také u skleněných výrobků lze dobu rozkladu pouze odhadovat. Ač některé „optimistické“ předpoklady hovoří o třech tisících letech, opět existuje možnost, že se tento materiál nerozloží nikdy.