Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Odpadky v přírodě.
Jak dlouho se rozkládají
jednotlivé materiály?

Ačkoliv se některé materiály přirozenou cestou rozloží poměrně rychle, u dalších se jedná o celá tisíciletí. Třeba takové PET lahve…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Řadu věcí, například gauč, lze rozložit během okamžiku, ale když přijde na rozklad odpadu v přírodě, času je najednou potřeba mnohem více. Rozklad odpadu v přírodě může trvat „jen“ pouhé týdny, pokud je organického původu, ale jinému druhu odpadu to může trvat stovky i tisíce let. Proto se vždy vyplatí zamyslet nad tím, co a kam vyhazujete. Také nezapomínejte odpad třídit.

Odpadky do přírody nepatří. Ovšem některé mohou i prospět.

Vyhazovat nepotřebné věci na zem bychom v přírodě v žádném případě neměli. Na druhou stranu některé materiály organického původu až tolik nevadí, nebo mohou být dokonce prospěšné. Další ovšem životnímu prostředí rozhodně neprospívají. Nejenže příroda plná odpadků nevypadá dobře z estetického hlediska, ale do půdy se často v průběhu jejich rozkladu mohou uvolňovat toxické látky. Rozhodně je tedy lepší odpad třídit a vyhazovat.

Právě s ohledem na dobu rozkladu se různé materiály velice liší. Podívejme se na přehled, jak dlouho se některé z často používaných výrobků v přírodě rozkládají. Je třeba zdůraznit, že stejné výrobky se mohou v různých podmínkách rozkládat různou dobu, a to v závislosti na přístupu kyslíku, na vlhkosti prostředí nebo množství slunečního světla.

Doba rozkladu různých druhů odpadu

  • Zbytky jídla – Jak už jsme naznačili, zbytky potravin mohou přírodě i prospívat, když fungují jako hnojivo. Například doba rozkladu ohryzků od jablek či slupek od banánů je navíc poměrně krátká, když se pohybuje od několika týdnů do několika měsíců. Ačkoliv taková slupka od pomeranče se může rozkládat až celý rok.
  • Papír – Rovněž papírové odpadky jsou organického původu. Proto se většina z nich, například papírové kapesníky, noviny či časopisy, obvykle rozloží za několik měsíců.
  • Žvýkačka – Odhodit malou žvýkačku na zem se může zdát jako bezvýznamné, rozkládat se ovšem bude klidně 50 let.
  • Cigaretové filtry – Kuřáci často odhazují nedopalky na zem. Ty se ale mohou rozkládat 15 let, někdy to dokonce může trvat ještě déle.
  • Plechovky a konzervy – Vyhazovat tyto nápojové a potravinové obaly do přírody rozhodně nedoporučujeme. Nejenže se budou rozkládat i desítky let, ale může rovněž dojít k poranění lidí a zvířat.
  • Baterie, autobaterie – Baterie se rozkládají 200 až 500 let a navíc v jejich případě hrozí velké riziko silného znečištění přírody. Uvolňují se z nich totiž nebezpečné, toxické látky.
  • Pneumatiky – Do volné přírody rozhodně nepatří ani pneumatiky. Jejich rozklad totiž trvá stovky let.
  • Plastové výrobky – Už výroba plastů je velkou zátěží pro životní prostředí a navíc obsahují nebezpečné látky. Doba jejich rozkladu se pohybuje v řádu desítek až stovek let, přičemž u polystyrenu se odhaduje na deset tisíc let, a dokonce se nemusí rozložit nikdy.
  • Sklo – Také u skleněných výrobků lze dobu rozkladu spíše jen odhadovat. Ačkoliv některé „optimistické“ předpoklady hovoří o tisíci letech, opět existuje možnost, že se tento materiál nerozloží nikdy.

Na dobu rozkladu různých druhů odpadu se podívejte v následující tabulce.

Druh odpaduDoba rozkladu
ohryzek jablka2 týdny
papírová taška2 měsíce
papír4-5 měsíců
banánová slupka5 měsíců
pomerančová slupka1 rok
ponožka z bavlny1,5 roku
nápojový karton bez hliníkové fólie7 let
cigaretový filtr15 let
plechovka, konzerva15-50 let
igelitová taška25 let
žvýkačka50 let
kožené boty50 let
plastový kelímek70 let
PET lahev100 let
alobal, nápojový karton s hliníkovou fólií100 let
baterie, autobaterie200-500 let
jednorázové pleny250 let
pneumatiky250 let
sklonejméně 1 000 let
polystyrennejméně 10 000 let
Přehrát celé video na YouTube