Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Povinnost podat hlášení o odpadech za rok 2022

Kalendářní rok 2022 je za námi, což přináší v odpadovém hospodářství určité povinnosti. Hlavní z nich je povinnost podat hlášení o…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Kalendářní rok 2022 je za námi, což přináší v odpadovém hospodářství určité povinnosti. Hlavní z nich je povinnost podat hlášení o odpadech za rok 2022.

Každý subjekt, který produkuje nebo nakládá s odpadem, je povinen si vést celoročně evidenci odpadů. Na konci roku, pokud přesáhne zákonem stanovený limit 600 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tun ostatního odpadu, je povinen podat hlášení o odpadech za daný rok.

Hlášení se podává za každou provozovnu zvlášť. Toto ale neplatí např. u staveb, jelikož jsou považovány za mobilní pracoviště. V tomto případě se všechny vyprodukované odpady sčítají dle ORP (obec s rozšířenou působností), v případě Prahy dle SOP (správní obvod hl. m. Prahy). Pokud jste tedy v minulém roce prováděli stavební činnost např. na Praze 2 na více místech, nebudete podávat hlášení za každé jednotlivé místo, ale podáte pouze jedno souhrnné hlášení za Prahu 2.

V hlášení se kromě základních údajů o subjektu uvádí místo vzniku odpadu, druh a množství odpadu, komu jste odpad předali a v jakém množství.

Pokud jste nám v uplynulém roce předali polovinu zákonných limitů (300 kg nebezpečného odpadu nebo 50 tun ostatního odpadu), zašleme vám evidenci automaticky. V opačném případě nás kontaktujte s žádostí o zaslání na mail jelinkova@siegl.cz. V obou případech vám evidenci pošleme nejpozději do 31. ledna.

Hlášení lze podat pouze elektronicky, a to přes portál ISPOP. Manuál pro podání naleznete zde.

Termín pro podání hlášení za rok 2022 je 28. února 2023.

Přehrát celé video na YouTube