Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Stavební a demoliční odpady

V srpnu 2018 vydalo Ministerstvo životního prostředí tzv. Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

V srpnu 2018 vydalo Ministerstvo životního prostředí tzv. Metodický návod https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodika_stavebni_odpady/$FILE/OODP-metodicky_navod_SDO-20180904.pdf pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Jeho vydáním končí  platnost Metodického pokynu k  nakládání  s  odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XVIII, částka 3 v březnu 2008 a vycházel z právní úpravy, která od doby vydání pokynu doznala změn.

Využití návodu je doporučeno zejména pro:

  • přípravu dokumentace staveb, pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich oprav, změn dokončených staveb (stavebních úprav, přístaveb a nástaveb) a odstraňování (bourání, demolice)
  • vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí
  • hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů pověřenými osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu)
  • další činnosti spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů a nakládáním s nimi

Cílem Metodického návodu je:

  • omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb a odstraňování staveb
  • sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad) u vznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy
  • zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit podmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání
  • minimalizovat riziko při nakládání se stavebními a demoličními odpady

Předmětem Metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.

Na stavební odpady a likvidaci suti se specializujeme ve firmě SIEGL s.r.o. již od roku 1990. Stavíte, likvidujete nebo realizujete rekonstrukci? Obraťte se na nás s poptávkou, rozpočtování likvidace stavebního odpadu nabízíme pro firmy zdarma a kalkulaci s množstevní slevou vám zpracujeme do 24 hodin nebo PO-NE volejte dispečink 602 20 30 44.

Přehrát celé video na YouTube