Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Hnědé kontejnery: Co patří a nepatří do bioodpadu?

Do žlutého plasty, do modrého papír, do zeleného sklo… Vždyť už to znáte skoro nazpaměť. Relativní novinkou jsou ale hnědé…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Do žlutého plasty, do modrého papír, do zeleného sklo… Vždyť už to znáte skoro nazpaměť. Relativní novinkou jsou ale hnědé kontejnery, které se postupně objevují na sídlištích velkých měst i na návsích zapadlých vesniček. Co do hnědého kontejneru patří? Jaký bioodpad do něho můžete bez výčitek vyhodit?

Co je biologický odpad?

Když už víme, že s hnědou barvou je svázán biologický odpad, nabízí se další otázka k zamyšlení. Co si přesně pod tímhle pojmem představit? Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, který nepřišel do kontaktu s produkty živočišného původu, tedy například s kostmi nebo masem. Také nesmí být znečištěný nebezpečnými látkami, jako jsou plasty nebo ropné látky.

Abychom snadno pochopili, co můžeme do „hnědé popelnice“ házet, jde vhodné si biologický odpad rozdělit na dvě skupiny:

 • biologicky rozložitelné odpady (BRO) – odpady z průmyslu, zemědělství, zpracování dřeva;
 • biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) – odpady z domácností.

Co patří do hnědého kontejneru ze skupiny BRO?

 • zemědělský, zahradnický, rybářský a myslivecký odpad
 • dřevařský odpad – zbytky desek a nábytku, papírové, lepenkové a dřevěné obaly
 • odpady z kožešnického a textilního průmyslu
 • stavební a demoliční odpady
 • odpady z čištění vod

Co patří do hnědého kontejneru ze skupiny BRKO?

To, o co by se však domácnost měla mnohem více zajímat, jsou biologicky rozložitelné komunální odpady:

 • odpady z domácností – to znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva
 • odpady ze zahrady – tím se rozumí posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny

Co nepatří do biologického odpadu?

Biologický odpad není produktem živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří:

 • kosti, maso a kůže
 • mrtvá těla zvířat a jejich extrementy
 • plasty, sklo, sutě a kameny
 • chemické látky a jejich obaly
 • pytlíky z vysavače
 • cigarety
 • textil
 • jednorázové pleny
 • omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.
Přehrát celé video na YouTube