Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Značky a symboly pro třídění odpadu. Vyznejte se v nich!

Třídíte poctivě odpad? Potom jste si určitě všimli různých značek a symbolů. Typicky jsou například na PET lahvích nebo na…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Třídíte poctivě odpad? Potom jste si určitě všimli různých značek a symbolů. Typicky jsou například na PET lahvích nebo na kelímcích od jogurtu. Nejznámější je trojúhelník tvořený ze šipek, který se objevuje právě na plastech. Značí polyetylén tereftalát. Z něho vyrobené lahve, samozřejmě sešlápnuté, patří do žlutého kontejneru na plasty. Jak je to ale s dalšími symboly a značkami pro třídění odpadu?

Každý obal je označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je vyroben, zda je to například plast a o jaký typ se jedná. Pochopitelně, takových symbolů, čísel a značek je celá řada. My se podíváme alespoň na ty nejtypičtější.

Papírový odpad

Patří do modrého kontejneru a je označovaný zkratkou PAP. Potom se rozlišuje číslem.

 • PAP 20 – vlnitá lepenka
 • PAP 21 – hladká lepenka, dopisy, časopisy
 • PAP 22 – běžný papír
 • PAP 23 – kartonový papír
 • PAP 24 až 39 – další typy papíru, například reklamní letáky, kancelářský papír a další

Plasty

Pozorujte plastové obaly, určitě si všimnete, že symboly na nich se liší. Už jsme se zmínili o trojúhelníku, ten bývá doplněný ještě zkratkou PET a číslicí 1 a značí polyetylén tereftalát. Podobně jako v případě jiných plastů, patří do žlutého kontejneru.

 • HDPE 2 – Vysokohustotní polyetylén (mikroten)
 • LDPE 4 – Nízkohustotní polyetylén

Sklo

Vratné lahve lidé nosí zpět do obchodů, ale jiné sklo se recykluje. Patří buď do bílého kontejneru, nebo do zeleného, kam se vhazuje barevné sklo, například zelené lahve od vína. Výhodou je, že sklo lze recyklovat donekonečna. Také skleněný odpad má své symboly.

 • GL 70 – bílé sklo
 • GL 71 – zelené sklo
 • GL 72 – hnědé sklo

Nápojové kartony

Trio tradičních barevných kontejnerů doplňují kontejnery na nápojové kartony, kam lze vyhodit například obaly od mléka nebo džusů. Ty mají následující značky.

 • C/PAP 81 – kombinace papíru a dalšího materiálu (např. plastu)
 • C/PAP/ALU 84 – kombinace papíru a hliníku
 • C/PE 84 – kombinace papíru a dalšího materiálu

Svoje značky a symboly dostaly i další materiály, například kovové obaly. Ocel se značí FE 40, hliník ALU 41. Jediný bioodpad, například tráva nebo listí ze zahrady, značení unikl.

Přehrát celé video na YouTube