Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak probíhá vytřídění stavební sutě

Stavební odpad nepatří do směsného odpadu, ale do sběrného dvora či do rukou specializované firmy. Následně je odpad tříděn a recyklován. Většina stavebního a demoličního odpadu se znovu vrací do oběhu a je tedy významným zdrojem druhotných surovin.

K recyklaci stavební sutě může docházet buď na místě demolice, nebo je odpad k recyklaci převezen. Nejekologičtějším a finančně nejvýhodnějším způsobem je třídit stavební odpad, vznikající během stavebních prací nebo demolic, přímo na místě. V objektu demolice staveb se dají použít tzv. mobilní drtící linky, které je možné kombinovat s třídícím zařízením pro drcení sutě.

Jaká stavební suť se dá recyklovat:

  • cihly
  • beton
  • materiály z omítek
  • obklady
  • střešní krytina – kromě eternitu, který obsahuje azbest

Proces recyklace stavební sutě

Během recyklace dochází ke změně fyzikálních vlastní sutě. Odpad různé velikosti se přeměňuje na tříděný recyklát o užitné zrnitosti – nejčastěji v rozmezí 0 – 63 mm. Ze základních frakcí jsou tříděny specifické frakce různých velikostí. Zvláště důležité je oddělit kontaminované materiály od těch, které je možné použít k recyklaci.

Při recyklaci stavební sutě jsou používány drtící a třídící linky a také magnetické separátory. Průběh recyklace přímo na místě stavby snižuje náklady a dopady na životní prostředí. Počítat se musí s tím, že během ní dochází k vyšší prašnosti.

Ekologické využití demoličního odpadu

Takto získaný recyklát je možné opětovně na stavbě využít. Například betonová drť je dále používána jako kamenivo do betonových směsí. Cihlová drť je přidávána do směsí s menšími požadavky na pevnost. Přetříděnou zeminu z výkopových prací lze použít při zatravňování okolí staveb. Stavební a betonářská ocel, která bývá součástí sutí, směřuje dále do sléváren.

Publikováno 16. 04. 18 v kategorii Stavební materiál, Třídění odpadu |

Starší příspěvky:
Vyklizení objektů před demolicí

Ať se jedná o rodinný dům, chatu, garáž či velký průmyslový areál, vždy je před začátkem demolice jednou z klíčových činností...

Recyklace stavebního materiálu

Během stavební výroby vzniká velké množství odpadu, a to zvláště při zemních pracích, bourání stavebních konstrukcí a realizaci stavebních procesů.

Odpady a pokuty

Snad nemusíme zmiňovat, že odpad by měl být odložen na místo k tomu určené. Bohužel se tomu tak vždy neděje a...

8 nejlepších videí o odpadech

SciShow je skvělý YouTube kanál, který je plný informací z oblasti vědy. V tomto videu například Hank Green ukazuje, co se děje...

Náhrada za PET lahve

Proč utrácet peníze za balenou vodu, když vám doma teče z kohoutku pitná voda. Není to ale jen o penězích, ale...

Zavřít