Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Jak třídit sklo – několik rad a tipů

Sklo patří v lidském světě k nejpoužívanějším materiálům. To mimo jiné znamená, že je třeba ho náležitě třídit, aby se nemusely vyrábět…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Sklo patří v lidském světě k nejpoužívanějším materiálům. To mimo jiné znamená, že je třeba ho náležitě třídit, aby se nemusely vyrábět stále nové a nové skleněné produkty. Recyklace skla sice obecně není nijak složitá, přesto se najde hned několik nejasností…

Člověk a používání skla

Na úvod zmiňme, že lidé používají sklo od pradávna, což je jasným dokladem, že jeho výtečné vlastnosti oceňuje náš druh již tisíce let. V současné sobě je ovšem na planetě Zemi přes sedm miliard lidí a nároky takto početného lidstva jsou skutečně obrovské. Je tedy více než nezbytné jednotlivé materiály třídit, aby mohlo následně dojít k jejich recyklaci. A platí to i pro skleněné produkty, které navíc spadají mezi velmi dobře recyklovatelné suroviny, a rozhodně je tedy například lepší používat skleněné, namísto plastových lahví.

Jak správně třídit sklo?

Recyklace skla se řídí jasnými pravidly. Tyto výrobky pochopitelně patří do speciálních kontejnerů, které jsou konkrétně označeny bílou a zelenou barvou. V prvním případ se jedná o kontejnery na čiré sklo (označení GL 70) jako sklenice od kečupů, různých zavařenin apod., ve druhém na sklo barevné (GL 71 a 72). To jsou kupříkladu lahve od vína a dalších nápojů, ovšem patří sem rovněž tabulové sklo ze dveří atd.

Na tomto místě se ovšem musíme na chvíli zastavit u okenních tabulek. U nich se zdá, že patří mezi čiré sklo, ale není tomu tak. Okenní tabulky jsou totiž ve skutečnosti nazelenalé, a patří proto do zeleného kontejneru! U třídění navíc dochází i k dalším pochybením, přečtěte si proto více o chybách při recyklaci.

Ještě zmiňme, že ne všude lze nalézt oba druhy kontejnerů. Pokud tedy právě u Vás v obci stojí pouze jeden z nich, nemusíte se tříděním na barevné a čiré sklo zabývat, a můžete obě varianty vyhazovat společně. A snad netřeba dodávat, že byste neměli vyhazovat zálohované lahve, neboť tak přijdete o peníze za jejich navrácení.

Co do kontejnerů na sklo nepatří?

Stejně jako v mnoha dalších oblastech i v této platí, že ne vše, co se na první pohled zdá jako vhodné k vyhození do kontejneru na sklo, sem také skutečně patří. Jako první příklad uveďme porcelán a keramiku. Ač by se mohlo jevit, že tyto materiály patří mezi skleněné výrobky vhodné k recyklaci, ve skutečnosti tomu tak není, neboť jsou vyráběny specifickým způsobem a patří do směsného odpadu.

Do kontejnerů na sklo navíc nepatří i mnoho dalších materiálů. Nevhazujte sem tedy ani autosklo, zrcadla, metalické či zakuřované sklo anebo sklo drátěné. Jak je snad už nyní zcela patrné, recyklace skleněných výrobků se i přes svou zdánlivou jednoduchost musí řídit několika důležitými pravidly…

Přehrát celé video na YouTube