Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Nevyhazujte baterie do odpadu!

Vybité baterie jsou surovinami, které je nutné recyklovat. Patří totiž mezi odpady, které by šlo označit jako nebezpečné. Jak s nimi…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Vybité baterie jsou surovinami, které je nutné recyklovat. Patří totiž mezi odpady, které by šlo označit jako nebezpečné. Jak s nimi tedy správně nakládat? Možností existujte hned několik…

Kam s použitými bateriemi?

Baterie v žádném případě nepatří do směsného odpadu, neboť obsahují některé těžké kovy, což vyžaduje speciální zacházení. Tyto látky totiž mohou znečistit půdu, spodní a povrchové vody a navíc mají negativní vliv na lidské zdraví. Správným zacházením lze tedy těmto nebezpečím předejít a zároveň přispět k energetickým a materiálním úsporám, což má opět vliv na životní prostředí. Ještě jsme ale stále neodpověděli na to, co ono správné zacházení vlastně vyžaduje.

Jednou z možností, jak se vybitých baterií jednoduše zbavit, je vyhození do červeného kontejneru. Jenže co dělat, pokud takovou nádobu v místě svého bydliště nemáte? Stále existují další možnosti. Můžete je kupříkladu odnést do prodejny, kde jste je zakoupili, anebo dopravit do sběrného dvora. V těchto případech pochopitelně nebudete „vybíhat“ s každou vybitou baterií zvlášť, proto vám doporučujeme pořídit sběrnou nádobu (např. Ecocheese) a po jejím naplnění se obsahu zbavit najednou.

Doplňme, že v České republice je každoročně použito obrovské množství baterií. Nezisková organizace Ecobat, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací přenosných baterií v ČR, kupříkladu v roce 2014 zpětně odebrala 1097 tun baterií, a to samozřejmě není ani zdaleka konečné číslo. Nejedná se totiž o všechny baterie ze zpětného odběru, k recyklaci se dostane asi jen třetina všech použitých výrobků. Jejich počet je proto jen na našem území tisíce tun ročně!

Jak probíhá vlastní recyklace baterií?

Celý proces samozřejmě nekončí sběrem, ale až recyklací, přičemž aktuálně existuje hned několik specializovaných technologií, které je možné k tomuto účelu využít. Nejedná se vlastně o „úplnou“ recyklaci, neboť lze znovu upotřebit některé látky, které jsou v bateriích obsaženy (např. zinek). Jak už jsme ale naznačili, celý proces je velmi důležitý z hlediska stavu životního prostředí a eliminace negativních vlivů na lidské zdraví. Proto určitě třiďte baterie i vy…

Přehrát celé video na YouTube