Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Kategorie odpadů a jak s odpady nakládat

Třídění odpadu se postupem času stalo běžnou činností mnoha domácností. Přesto v této oblasti existuje několik nejasností, které se týkají zejména…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Třídění odpadu se postupem času stalo běžnou činností mnoha domácností. Přesto v této oblasti existuje několik nejasností, které se týkají zejména nakládání s nebezpečnými odpady.

Legislativní kategorizace odpadů

Třídění dopadu se také v našich luzích a hájích věnuje stále více lidí. Navíc roste i obecné povědomí o tom, jak odpad třídit skutečně dobře. Problém ovšem může nastat, jedná-li se o některé atypické výrobky, jež spadají do nebezpečného odpadu. Kategorie „nebezpečný“ a „ostatní odpad“ stanovují především § 4 až § 9 zákona č. 185/2001 Sb. a § 3 a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. (viz zde). V těchto dokumentech se tedy dozvíte všechny náležitosti.

Označení jednotlivých druhů odpadů

Označení, tedy symboly a písemné i číselné kódy, u „běžných“ odpadů dnes asi již podrobněji představovat nemusíme, takže pouze ve zkratce – jedná se o plasty s číselným kódem 1 až 6, jež patří do žlutého kontejneru (ovšem nikoli PVC! – viz níže), papír (20–22, modrý kontejner), sklo (70–72, zelený kontejner), kovy (40 a 41, šedý kontejner) či nápojové kartony (81 a 84, kontejnery s oranžovým označením). Mezi „běžný“ odpad pak samozřejmě spadá i bioodpad, který lze buď třídit a vyhodit, případně přímo doma či na zahradě kompostovat.

Jak ale poznat nebezpečný odpad? Takový výrobek má jednu nebo více nebezpečných vlastností jako výbušnost, dráždivost, toxicita či žíravost. Kompletní přehled naleznete v seznamu nebezpečných vlastností odpadu. A protože platí, že tyto produkty nepatří do směsného odpadu ani do přírody (a už vůbec byste se je neměli pokoušet pálit!), pojďme se ještě podívat na to, jak správně nakládat s odpady.

Správné nakládání s odpady

Směsný odpad, ale i papír, sklo a další recyklovatelné suroviny patří do speciálních kontejnerů. To se sice týká i plastů, ovšem s výjimkou PVC, jež se řadí mezi nebezpečný odpad, a tak je nutné jej odvézt do sběrného dvora. Do této oblasti náleží rovněž další výrobky jako čistící a úklidové prostředky, léky, technické látky či baterie. Mezi nebezpečné odpady lze počítat i elektrozařízení. Dnes už je zcela běžné, že při nákupu nového spotřebiče se samotný prodejce postará o odvoz a likvidaci, ale opět jej můžete sami odvézt do sběrného dvora. Existují též speciální kontejnery na menší elektrozařízení (červená barva), z nichž některé mají kapsu určenou na baterie.

Přehrát celé video na YouTube