Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Evidence přepravy nebezpečných odpadů

V průběhu roku 2018 dojde ke změně při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Tato přeprava se bude nově ohlašovat prostřednictvím systému…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

V průběhu roku 2018 dojde ke změně při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Tato přeprava se bude nově ohlašovat prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – www.ispop.cz) resp. přes SEPNO (Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů), který bude jeho součástí. Přihlašovat do SEPNO se bude pod stejnými přístupovými údaji jako do systému ISPOP.

1. února 2018 bude systém zpřístupněn uživatelům s tím, že ostrý provoz nastane až 2. května 2018. V minulém roce byl spuštěn informační webový portál SEPNO – www.sepno.cz, na kterém se dají získat informace o tomto systému včetně možnosti stáhnout si uživatelskou příručku.

Proces ohlašování je uveden v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., § 40 odst. 1 až 5. Ohlásit přepravu bude nutné ještě před jejím zahájením. Ohlašovatel musí ohlášené údaje do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy upravit, pokud neodpovídají skutečnosti. Příjemce musí do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy potvrdit přijetí nebezpečných odpadů.

Povinnost ohlásit každou přepravu nebezpečného odpadu před jejím zahájením má přednostně odesílatel odpadu, ale zákon připouští přesunutí této povinnosti na příjemce odpadu. Odesílatelům se doporučuje přenesení této povinnosti smluvně ošetřit. Pokud ohlášení přepravy nebezpečného odpadu bude za odesílatele provádět příjemce odpadu, odesílatel vždy uvidí tuto přepravu v systému SEPNO. Je to dáno tím, že uživatel má přístupný každý záznam o přepravě, ve kterém figuruje jako odesílatel nebo příjemce odpadu.

Kromě ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO platí ještě povinnost „uchovávat doklady souvisejí s přepravou po dobu 3 let“ i povinnost „vést evidenci“. Potřebné dokumenty lze ze systému SEPNO stáhnout nebo vytisknout.

Přehrát celé video na YouTube