Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Nejekologičtější brandy: Jaké firmy myslí ekologicky?

Ekologie postupně proniká do každodennosti našeho života. Světové koncerny i lokální firmy se předhánějí, kdo z nich bude nejvstřícnější k životnímu prostředí….

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Ekologie postupně proniká do každodennosti našeho života. Světové koncerny i lokální firmy se předhánějí, kdo z nich bude nejvstřícnější k životnímu prostředí. Jaké firmy myslí zeleně? Kdo vede v oblasti IT, elektroniky, stavebnictví, maloobchodu nebo odpadů?

CISCO

Společnost CISCO působí v oblasti IT a už několik let aktivně přispívá k redukci skleníkových plynů, které stojí za vznikem skleníkového efektu způsobujícího globální oteplování. IT hraje ve snižování skleníkových plynů velkou roli, protože moderní technologie přispívají ke snižování spotřeby energií ve stávající infrastruktuře. Společnost CISCO je aktivní i v České republice, angažuje se například v České radě pro šetrné budovy.

Apple

Značku Apple netřeba představovat. Milovat nakousnuté jablíčko znamená také přijmout jistý životní styl. A ekologie k němu rozhodně patří. Společnost Apple je dlouhodobě známá tím, že chce být nejvíce zelenou společností na světě. Nedávno se spojila s ekologickou organizací, aby získala 36 tisíc akrů lesů a mohla je spravovat. Cílem společnosti Apple je dobře se o tyto lesy starat, aby přinášely dlouhodobé ekonomické výsledky a vytvářely zdravé prostředí.

Sipral

Česká společnost Sipral vstoupila do novodobé ekologické historie tvorbou unikátního pláště spalovny odpadů v Dánsku. Ta má na své střeše stromy a lidem zároveň nabízí možnost lyžování. Kodaňská spalovna patří k nejmodernějším a nejekologičtějším budovám svého druhu v Dánsku. Ročně zpracuje na 400 tisíc tun odpadu a dodává elektřinu pro půl milionu domácností.

Marks & Spencer

Velké ambice má společnost Marks & Spencer, která pracuje na tom, aby se stala nejekologičtějším maloobchodníkem na světě. Stanovila proto hned několik závazků, které ji k tomuto prvenství mají dovést. Například každý z prodaných výrobků musí být alespoň částečně ekologický nebo etický a musí být označený příslušným logem, jako je třeba Fairtrade.

Přehrát celé video na YouTube