Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Třídění papíru k recyklaci. Co byste měli vědět?

Když se řekne „třídění papíru“, nejedná se na první pohled o nic složitého. Jenže ve skutečnosti to tak jednoduché není, neboť existuje mnoho výjimek. Není tedy od věci si tuto problematiku přiblížit.

Jak správně třídit papír?

Papír patří mezi suroviny, které by se rozhodně třídit měly. Vždyť tak vlastně rozhodujeme o tom, zda budeme šetřit (nejen) naše lesy. K výrobě nových papírových produktů nejsou potřeba další stromy, ale již jednou použité suroviny. Každá tuna recyklovaného papíru přitom ušetří zhruba 17 stromů a je vhodnější i z hlediska spotřebovaných energií a vody. Sběr tříděného papíru tedy výrazně přispívá k ekologické etice člověka.

V současné době již zřejmě každý ví, že tříděný papír vyhazujeme do modrého kontejneru. Konkrétně sem patří výrobky, které jsou dle značení obalů označeny symbolem recyklace a kódem PAP 20 (vlnitá lepenka), PAP 21 (hladká lepenka) a PAP 22–39 (papír). Jedná se např. o staré tiskoviny (noviny a časopisy), reklamní letáky, kancelářský papír, sešity a pochopitelně i celou řadu papírových obalů s náležitým označením.

Co se týče velkých kartonových krabic, i ty pochopitelně patří mezi papír, nicméně vždy je před vyhozením rozložte, a pokud jich máte větší množství, rovnou je odvezte do sběrného dvora. Jinak totiž bude kontejner rychle plný, přičemž platí, že pro odložení není vhodné ani místo vedle sběrných nádob. Podobně u knih – ty je možné vhazovat pouze bez vazby a při větším množství je opět lepší odvoz do sběrného dvora.

Možná se ptáte, zda papír vázat, nebo jej naopak vyhazovat volně. Provázky všeobecně nevadí. Když si papír dostane přes dotřiďovací linku do papírny, namočí se a v tzv. rozvlákňovači se rozčlení na vlákna, jež jsou zbavována nečistot, tedy např. fólií, sponek, barev i zmíněných provázků. Z toho je patrné, že starý papír lze vázat, avšak nebude na škodu, pokud tak neučiníte.

Co do kontejneru na tříděný papír nepatří?

Nyní se zaměřme na to, co do nádob na tříděný papír v žádném případě nevhazovat. Jedná se o uhlový, voskový, mastný a jinak znečištěný papír, dále o použité dětské pleny, papírové kapesníky, mokré či vlhké papírové utěrky, vložky a další hygienické potřeby. Papír lze recyklovat asi pětkrát až šestkrát, protože poté jsou již vlákna velmi poškozena. To znamená, že obaly na vajíčka či roličky toaletního papíru již nelze většinou dále recyklovat!

Všechny tyto a další produkty patří do směsného odpadu, nikoli do modré popelnice či kontejneru. Zvláštní kategorii pak představují obaly ze směsi papíru a jiného materiálu (označení C/*), které ale většinou patří rovněž do směsného odpadu. Výjimkou jsou u nás nápojové kartony s označením C/PAP 81 či 84. Konkrétně se jedná o krabice od džusů, mléka, mléčných výrobků či vína, které vyhazujte do oranžových nádob.

Štítky: , ,
Publikováno 17. 09. 14 v kategorii Třídění odpadu |

Starší příspěvky:
Recenze mobilní aplikace Zmapujto.cz

Pomocí mobilní aplikace ZmapujTo můžeme jednoduše a rychle upozornit na všechny možné problémy, na které ve svém okolí narazíme (od...

Jak se připravit na vyklizení objektu?

Vyklizení soukromých i komerčních prostor či institucí s sebou nese mnoho starostí. Jak tedy při takovém procesu postupovat? A co...

Bioodpad

Jak správně zacházet s bioodpadem? Biologický odpad je nedílnou součástí života každé domácnosti, proto je třeba se jej účinně zbavovat....

Kategorie odpadů a jak s odpady nakládat

Třídění odpadu se postupem času stalo běžnou činností mnoha domácností. Přesto v této oblasti existuje několik nejasností, které se týkají zejména...

Plošné vypalování trávy z hlediska rizik a zákona

Vypalování trávy je tradiční činností, která údajně nejen šetří práci, ale zároveň působí blahodárně na takto „upravenou“ plochu. Jak je...

Zavřít