Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Jedna taška odpadu za rok? Žádný problém!

Produkce odpadu je v posledních letech ožehavým tématem, kterému je věnováno mnoho pozornosti. Ať už se ovšem snažíte jeho produkci snížit…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Produkce odpadu je v posledních letech ožehavým tématem, kterému je věnováno mnoho pozornosti. Ať už se ovšem snažíte jeho produkci snížit sebevíce, zřejmě netrumfnete rodinu Straussových z Glocestershire…

Otázka na úvod – lze snížit produkci odpadů?

V České republice v roce 2013 vyprodukoval každý občan průměrně 272 kg směsného komunálního odpadu. To sice není v porovnání s ostatními zeměmi nijak hrozivé číslo, nicméně i tak je možné se ptát, zda by to nemohlo být méně. Příkladem nám může být jistá rodina z Glocestershire, což je jedno z hrabství na jihozápadě Anglie. Manželé Rachel a Richard Straussovi a jejich dcera Verona totiž dokážou každoročně vyprodukovat pouze menší tašku odpadu, s nímž nejde naložit ekologickým způsobem! Rozhodně tedy ještě máme rezervy…

Seznamte se se Straussovými. Anebo se Zelenými?

Myšlenka na snížení produkce odpadů napadla britskou rodinu u televize. „Všechno vlastně začalo tak, že jsme sledovali televizní program, ve kterém se hovořilo o škodách na mořském dně způsobených kontaminací plasty,“ objasnila Rachel počáteční motivaci. Od slov sice bývá k činům ještě daleká cesta, nicméně rodina Straussova, která je často nazývána rodinou Zelených (Green), postupem času dokázala skutečně výrazně snížit produkci odpadů, ač se jí podařilo na úroveň jedné malé tašky dostat „až“ po 18 měsících.

Na počátku to bylo celkem otravné, asi jako když začínáte chodit do posilovny. Pak jsme si ale na vše navykli a nyní je to rychlé a nestojí nás to více úsilí než předtím,“ vysvětlila paní Straussová to, proč s podobným pokusem neskončit hned v úvodu.

Rodina Straussova recykluje prakticky všechno. Navíc si pěstuje vlastní potraviny a zbytky putují na kompost. Když už je něco potřeba nakoupit, je to vždy u místních zemědělců. Tím se zabraňuje balení potravin, neboť jsou dávány do vlastních bedýnek. Co se tedy nakonec objevilo v oné menší tašce s odpadem? V roce 2011 to kupříkladu bylo několik rozbitých hraček, žiletky a použité značkovače. To skutečně není mnoho. A jak konkrétně podobnou cestu začít? Jednoduše. U Straussových stálo na úplném počátku nebrat plastové sáčky v supermarketu…

Doporučujeme: pokud chcete znát novinky ze života této „Zelené rodiny“ a zároveň zjistit spoustu cenných informací o problematice odpadů, navštivte web Myzerowaste.com.

Přehrát celé video na YouTube