Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Archiv štítku ‘nelegální skládky’

Recenze mobilní aplikace TrashOut

Černé skládky jsou celosvětovým problémem již řadu let. V posledních letech se s ním však daří čím dál lépe bojovat. Velkou zásluhu na tom mají nové technologie a postupy. Základem je jejich včasné a rychlé zmapování. V září loňského roku jsme vás informovali o české mobilní aplikaci Zmapujto.cz. Dnes jsme se podívali do světa, a našli jsme daleko. Podobně jako u Zmapujto.cz, i zde se jedná o mobilní aplikaci. Aplikace se jmenuje TrashOut a je dostupná i v české verzi.

Přečíst celý příspěvek »

Černé skládky a jejich likvidace

Černé skládky jako nelegální úložiště odpadů sice již nejsou tak ožehavým problémem jako dříve, nicméně se s nimi lze stále setkat. V mnoha případech jsou přitom poměrně nebezpečné. Kdo tedy za černou skládku zodpovídá, jak se k ní staví legislativa a co obnáší její likvidace?

Kdo za černé skládky zodpovídá?

Samozřejmě, že odpovědnost za černou skládku má ten, kdo ji vytvořil. V praxi to ovšem takto jednoduché obvykle nebývá, neboť se viníka většinou nepodaří odhalit. A pokud ano, ani to ještě nemusí nutně znamenat potrestání, jak před několika lety ukázal mediálně známý případ nelegálního úložiště odpadu v Libčevsi. Ve skutečnosti to dopadá tak, že skládku musí odstranit majitel pozemku. To znamená buď příslušná obec, anebo jiný vlastník, jenž se může s obcí dohodnout na spolupráci při likvidaci, kterou následně provádí specializovaná firma.

Odstranění černé skládky je pochopitelně ku prospěchu všech. Některé takové skládky totiž mohou být velmi nebezpečné, protože na nich bývají uloženy i vysoce škodlivé látky, jež mají vliv na životní prostředí, a tedy i na zdraví občanů. Zamořené ovzduší, půda či zdroje pitné vody jsou některými průvodními jevy, nehledě na to, že může hrozit i vznícení, což představuje hned dvojnásobné riziko (samotný oheň a zplodiny).

V České republice se odpady zabývá zejména zákon č. 185/2001 Sb., právě černé skládky v něm nicméně příliš řešeny nejsou. Naštěstí ovšem existuje několik dalších zákonů, které dovolují podniknout příslušné kroky. Nelegální skládky totiž zasahují do vlastnického práva, do stavebních předpisů i předpisů na ochranu životního prostředí. Podrobné informací o těchto zákonech ostatně naleznete zde.

Jak likvidovat a sanovat černou skládku?

Samotná likvidace černých skládek, jak už jsme naznačili výše, bývá prací specializovaných firem, které mají náležité vybavení a zkušenosti. Samozřejmě, že sanace by měla zahrnovat nejen odstranění skládky, ale rovněž zjištění a napravení způsobených škod. K tomu často slouží odebrání vzorků půdy a následné testování, zda se v ní nevyskytují škodlivé látky. Pak mohou být zahájeny rekultivační práce, které uvedou lokalitu do původního stavu.

To platí pro majitele pozemku. Může však dojít i k situaci, že černou skládku pouze objevíte. Jak v takovém případě postupovat? Pochopitelně lze přímo informovat příslušné úřady, k čemuž můžete mnohdy využít formuláře na webech příslušných obcí, zajímavou variantu však aktuálně představují nejrůznější mobilní aplikace (např. ZmapujTo.cz). Sluší se doplnit, že i jako nálezce můžete podat podnět k prošetření přestupku, anebo dokonce trestní oznámení v případě velmi nebezpečných černých skládek.

Štítky: ,
Publikováno 19. 11. 14 v kategorii Skládky | Žádné komentáře »