Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Nebezpečné stavební materiály: Na jaké materiály si dát pozor při
bourání stavby?

Likvidujete starou přístavbu nebo bouráte celý dům? I stavební odpad je možné třídit, a v některých případech máte dokonce povinnost jej…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Likvidujete starou přístavbu nebo bouráte celý dům? I stavební odpad je možné třídit, a v některých případech máte dokonce povinnost jej od běžné stavební suti oddělit. Na jaké materiály si dát při bourání stavby pozor? Co vše spadá do kategorie nebezpečných stavebních odpadů?

Při bourání staveb vzniká celá řada nejrůznějšího odpadu. Vedle kamení nebo zeminy to je především cihlový nebo betonový odpad. Samozřejmě se nevyhnete ani směsnému stavebnímu odpadu, například s příměsí asfaltu, dřeva, izolačních materiálů nebo kabelů. Stavební odpad je dnes možné třídit, nechat ho například odvézt ve speciálních kontejnerech. Pozornost byste ale rozhodně měli věnovat nebezpečným stavebním odpadům, například s příměsí azbestu, které je nutné likvidovat podle konkrétních postupů stanovených legislativou.

Třídění stavebního odpadu

Běžný stavební odpad je možné dobře vytřídit. Platí přitom, že čím méně příměsi bude obsahovat, tím levněji ho lze odstranit a recyklovat. Za stavební odpad bez nebezpečných látek jsou považovány:

  • zemina
  • kamení
  • beton
  • cihly
  • směsný stavební odpad

Zastavme se na chvíli u pojmu směsný stavební odpad. Jde o směs stavebních materiálů, v nichž je kromě zeminy, kamení nebo cihel a betonu ještě příměs omítky, dlaždic, tašek, keramiky, asfaltu, plastů, dřeva nebo různých kabelů či izolačních materiálů. Likvidace tohoto stavebního odpadu je nákladnější, protože není možné ho snadno recyklovat a znovu využít. Stále se ale nejedná o nebezpečný stavební odpad.

Stavební odpad, který je nebezpečný

Za nebezpečný je považovaný takový stavební odpad, který obsahuje například eternit nebo jinou střešní krytinu s prvky azbestu. (Jak postupovat při likvidaci azbestové střechy si můžete přečíst zde.)

Současně do této kategorie spadají stavební odpady, které byly znečištěné nebezpečnými látkami nebo je přímo obsahují, jde například o plechovky z barev, obaly od těsnících hmot nebo olejů. Tyto odpady je nutné uložit na zvláštní skládce určené pro nebezpečné odpady.

Přehrát celé video na YouTube