Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Výhody vlastní deponie na uložení odpadu Praha

Co je deponie?

Deponie jsou skládky zemin, písků, stavební suti a dalších surovin. Odpad vznikající při stavební činnosti je tedy možné uskladnit na specializovaných skládkách a následně zužitkovat při jiných stavebních činnostech.

Jaké jsou hlavní výhody vlastní deponie

Pro firmy představují deponie celou řadu výhod. V prvé řadě se jedná o zajímavý zdroj příjmů. Zároveň je díky nim možné výrazným způsobem snížit náklady, které by firma musela vynaložit na získání materiálu z jiných skládek, a to včetně přepravních nákladů. Tento zdroj příjmů je navíc relativně snadný.

Vlastní deponie je pro firmy obecně velkou příležitostí pro jejich firemní rozvoj a pro snížení závislosti na jiných skládkách. V případě potřeby je také možné z ní využít suroviny pro svoji vlastní potřebu.

V neposlední řadě je výhodou vlastní deponie snížení dopadů na životní prostředí. Firma nemusí vozit stavební materiál z jiných skládek, což představuje velkou ekologickou zátěž. Zároveň suroviny, které se nacházejí na vlastní deponii, dokáže ekologicky zrecyklovat.

Hlavní výhody vlastní deponie

  • významná příležitost pro rozvoj firmy
  • pro společnost se jedná o relativně snadný a zajímavý zdroj příjmů
  • firma může využívat deponii také pro svoji vlastní potřebu
  • sníží se závislost na jiných skládkách
  • úspora nákladů
  • snížení dopadů na životní prostředí

Pro vybudování vlastní deponie je ale potřeba dostatečný prostor, zaměstnance a strojní vybavení, což přináší nemalé náklady. Ty lze snížit v případě vybudování deponie na vlastních pozemcích.

Publikováno 02. 05. 18 v kategorii Skládky |

Starší příspěvky:
Jak probíhá vytřídění stavební sutě

Stavební odpad nepatří do směsného odpadu, ale do sběrného dvora či do rukou specializované firmy. Následně je odpad tříděn a...

Vyklizení objektů před demolicí

Ať se jedná o rodinný dům, chatu, garáž či velký průmyslový areál, vždy je před začátkem demolice jednou z klíčových činností...

Recyklace stavebního materiálu

Během stavební výroby vzniká velké množství odpadu, a to zvláště při zemních pracích, bourání stavebních konstrukcí a realizaci stavebních procesů.

Odpady a pokuty

Snad nemusíme zmiňovat, že odpad by měl být odložen na místo k tomu určené. Bohužel se tomu tak vždy neděje a...

8 nejlepších videí o odpadech

SciShow je skvělý YouTube kanál, který je plný informací z oblasti vědy. V tomto videu například Hank Green ukazuje, co se děje...

Zavřít