Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Výhody vlastní deponie na uložení odpadu Praha

Co je deponie? Deponie jsou skládky zemin, písků, stavební suti a dalších surovin. Odpad vznikající při stavební činnosti je tedy…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Co je deponie?

Deponie jsou skládky zemin, písků, stavební suti a dalších surovin. Odpad vznikající při stavební činnosti je tedy možné uskladnit na specializovaných skládkách a následně zužitkovat při jiných stavebních činnostech.

Jaké jsou hlavní výhody vlastní deponie

Pro firmy představují deponie celou řadu výhod. V prvé řadě se jedná o zajímavý zdroj příjmů. Zároveň je díky nim možné výrazným způsobem snížit náklady, které by firma musela vynaložit na získání materiálu z jiných skládek, a to včetně přepravních nákladů. Tento zdroj příjmů je navíc relativně snadný.

Vlastní deponie je pro firmy obecně velkou příležitostí pro jejich firemní rozvoj a pro snížení závislosti na jiných skládkách. V případě potřeby je také možné z ní využít suroviny pro svoji vlastní potřebu.

V neposlední řadě je výhodou vlastní deponie snížení dopadů na životní prostředí. Firma nemusí vozit stavební materiál z jiných skládek, což představuje velkou ekologickou zátěž. Zároveň suroviny, které se nacházejí na vlastní deponii, dokáže ekologicky zrecyklovat.

Hlavní výhody vlastní deponie

  • významná příležitost pro rozvoj firmy
  • pro společnost se jedná o relativně snadný a zajímavý zdroj příjmů
  • firma může využívat deponii také pro svoji vlastní potřebu
  • sníží se závislost na jiných skládkách
  • úspora nákladů
  • snížení dopadů na životní prostředí

Pro vybudování vlastní deponie je ale potřeba dostatečný prostor, zaměstnance a strojní vybavení, což přináší nemalé náklady. Ty lze snížit v případě vybudování deponie na vlastních pozemcích.

Přehrát celé video na YouTube