Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak bojovat proti založení černé skládky?

Odstranění černé skládky může být finančně náročné. Proto je vhodné jejímu vzniku předcházet. Je to však vůbec možné? A jak se bránit v případě, že již černá skládka vznikne? Vše se dozvíte níže…

Prevence proti založení černých skládek

Problematikou černých skládek a jejich likvidace jsme se již v minulosti zabývali. Dnes se tedy zaměříme na to, zda je možné se vzniku těchto ilegálních hromad mnohdy nebezpečného odpadu preventivně bránit. Odpověď je přitom kladná. A jak ukazují některé obří skládky (viz např. největší a nejzáhadnější černá skládka v ČR), takové kroky v žádném případě nelze podceňovat. Samozřejmě, že nejvíce riziková jsou místa, která jsou odlehlá a zároveň snadno přístupná. Od tohoto tvrzení se už také mohou odvíjet konkrétní kroky.

Z výše uvedeného vyplývá, že u rizikových lokalit je vhodné ztížení přístupu, a to kupříkladu instalací odolných zábran, tedy oplocení, různých bariér apod. Pomoci mohou i značky, cedule a další upozornění, která budou o zákazu skládky přímo informovat, případně uvedou hrozící sankce. Právě výše pokut za založení černé skládky v daném regionu může spolehlivě odradit od jejího vzniku. Roli však hrají i co nejširší legální možnosti zbavení se odpadu, motivace, osvěta a další obdobné kroky.

V poslední době jsou navíc na stále více místech, která v tomto ohledu patří obecně mezi riziková, využívány fotopasti. Ty sice nemohou zabránit vzniku černé skládky, ale s jejich pomocí lze výrazně snadněji identifikovat viníky. Jedná se totiž o nenápadné a navíc poměrně levné řešení. Zmiňme ale ještě jednu možnost. Pomoci může i instalace osvětlení, jež rovněž působí jako účinná ochrana, neboť temná zákoutí mohou svádět k činnostem, které si lidé na světle raději dvakrát rozmyslí.

Jak se bránit v případě vzniku černé skládky?

Když již černá skládka vznikne, samozřejmě je nutné postarat se o její odstranění. Nejprve je ale třeba kontaktovat příslušné úřady, tedy místní obec nebo policii, která zahájí kroky k dopadení viníka. Podstatná je pochopitelně rychlost, neboť pak se značně zvyšuje šance, že bude původce černé skládky dopaden a následně také potrestán. Proto by měli majitelé pozemků (obce či fyzické a právnické osoby) rizikové lokality pravidelně kontrolovat. Včasný zásah je klíčový i z hlediska rizik, neboť některé odpady mohou být brzy zdrojem nebezpečí pro půdu, podzemní vodu, zvířata i lidi!

Štítky: ,
Publikováno 08. 10. 15 v kategorii Skládky |

Starší příspěvky:
Přehled poplatků za komunální odpad

Výše poplatků za komunální odpad může být zdrojem určitých nejasností. Zajímá-li vás tedy, jak je to ve skutečnosti, všechny potřebné...

Jedna taška odpadu za rok? Žádný problém!

Produkce odpadu je v posledních letech ožehavým tématem, kterému je věnováno mnoho pozornosti. Ať už se ovšem snažíte jeho produkci snížit...

Písek a kamenivo na stavbě. Jaké druhy použít?

Při stavebních činnostech jsou potřeba nejrůznější materiály. Naprostým základem je ovšem písek a kamenivo, bez nichž to zkrátka a dobře...

Jak a čím se barví skleněné láhve?

Barevné sklo je něčím natolik samozřejmým, že se nad tímto faktorem vůbec nepozastavujeme. Nicméně položme si otázku, jak a čím...

Kontejnery pro nevidomé umožňují třídit odpad zrakově postiženým!

Třídění odpadu by mělo být záležitostí každého člověka. Někteří lidé se ovšem musí ve svém životě potýkat s určitým handicapem. V současné...

Zavřít