Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Využití odpadu jako biopaliva

Biopaliva jsou paliva, což asi žádného čtenáře nepřekvapí. Definujme si však tento pojem o něco konkrétněji a zaměřme se i…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Biopaliva jsou paliva, což asi žádného čtenáře nepřekvapí. Definujme si však tento pojem o něco konkrétněji a zaměřme se i na skutečnost, proč je biopalivo vůbec využíváno.

Biopalivo jako produkt úpravy biomasy

Pokud chceme definovat, co je to biopalivo, nevyhneme se krátkému vysvětlení pojmu „biomasa“. Právě její úpravou se totiž biopalivo získává. Biomasa je ve zkratce hmota organického původu, jedná se tedy o látky, jež tvoří těla živých organismů. Co se týče energetického využití, což je pouze jednou z možností, jak s ní naložit, musíme jmenovat především dřevo, seno, slámu a další zemědělské zbytky. Patří sem rovněž určitá část průmyslového a komunálního odpadu.

Proč právě biopaliva?

Biomasa patří mezi obnovitelné zdroje energie, což platí např. i o slunečním záření, geotermální energii apod. Již dlouhou dobu se přitom upozorňuje na to, že některých hojně využívaných zdrojů energie, jako ropy či zemního plynu, bude nedostatek. Tyto prognózy jsou sice neustále upravovány a tzv. ropný zlom, tedy bod, od kterého bude těžba ropy už jen klesat, prozatím nenastal, přesto se mohou v budoucnu stát alternativní zdroje energie klíčovými. Dříve byla navíc biopaliva často zmiňována i v souvislosti se snížením produkce CO2, tedy jednoho z hlavních skleníkových plynů. Novější studie ovšem tato pozitiva poněkud zpochybňují a aktuálně se jedná o poměrně sporné téma.

Jaké existují druhy biopaliv?

Biopaliva lze dělit několika způsoby, nejčastěji jsou ovšem členěna dle skupenství. Z tohoto hlediska existují tři druhy biopaliv, z nichž si o každém řekneme několik základních informací.

  • Tuhá biopaliva. Při spalování tuhých biopaliv, což je vůbec nejčastější forma jejich zpracování, lze získat tepelnou energii. Jedná se zejména o různé formy dřeva, ale také o slámu, seno apod. Největší výhřevnost přitom mají pelety.
  • Plynná biopaliva. V nádržích dochází k rozkladu biomasy a vzniká tzv. bioplyn. Ten je možné opět použít k výrobě tepla či elektrické energie nebo také např. k pohonu různých dopravních prostředků, tedy nejen automobilů, ale třeba rovněž vlaků.
  • Kapalná biopaliva. Do této kategorie patří alkoholová biopaliva, z nichž je kupříkladu bioethanol používán jako palivo pro automobily. Dále se jedná o biooleje použitelné v naftových motorech anebo o zkapalněná plynná biopaliva.
Přehrát celé video na YouTube