Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Obaly: Jak na zpětný odběr odpadu?

Bez obalů se dnes neobejde žádný výrobce nebo prodejce. Ochraňují výrobek a zajišťují jeho kvalitu až do chvíle, než se…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Bez obalů se dnes neobejde žádný výrobce nebo prodejce. Ochraňují výrobek a zajišťují jeho kvalitu až do chvíle, než se dostane ke koncovému spotřebiteli. Obalů přibývá a je důležité je recyklovat a znovu je využívat. K tomu přispívá zpětný odběr obalů. Jak funguje a jaké povinnosti vyplývají ze zákona?

Nakládání s obaly upravuje zákon č. 477/2001 Sb. Legislativa stanovuje zejména povinnosti a práva podnikatelů a podnikajících fyzických osob při uvádění obalů na trh nebo do oběhu. Zákon ukládá také povinnost zpětného odběru obalů a stanovuje množství obalových odpadů, které musí být recyklováno nebo využito.

Obaly dnes představují velké množství odpadu. Ale mnohé obalové odpady je možné velmi dobře opětovně využít. Mohou sloužit například pro výrobu dalších obalů. Typickým příkladem je třeba PET láhev, kterou jsme si ale z velké většiny už zvykli recyklovat a vhazovat ji do žlutého kontejneru. Aby byl proces recyklace co nejúčinnější, je potřeba odpady z obalů třídit na jednotlivé složky podle jejich materiálového složení, tedy odkládat je v rámci odděleného sběru odpadů.

Zpětný odběr a využití obalového odpadu

Na základě legislativy existuje povinnost zpětného odběru obalů, tedy odebírání použitých obalů od spotřebitelů za účelem opakovaného využití. Fyzická nebo právnická osoba, která na trh nebo do oběhu uvádí obaly, je povinna podat návrh na zápis do tzv. Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů.

Za zápis do tohoto Seznamu se hradí poplatek, který je stanovený na 800 korun. Současně jsou stanoveny některé další povinnosti, jako je například omezení objemu těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech, minimalizace objemu a hmotnosti obalu, označování obalů uvedených na trh nebo do oběhu.

Přenesení povinnosti o nakládání s obaly

Každý subjekt, který na trh nebo do oběhu obaly uvádí, si může povinnosti vyplývající ze zákona řešit sám. Přenést je ale může i na jinou společnost, se kterou uzavře příslušnou smlouvu. V České republice poskytuje podobné služby společnost EKO-KOM, která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů.

 

Přehrát celé video na YouTube