Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak třídit sklo – několik rad a tipů

Sklo patří v lidském světě k nejpoužívanějším materiálům. To mimo jiné znamená, že je třeba ho náležitě třídit, aby se nemusely vyrábět stále nové a nové skleněné produkty. Recyklace skla sice obecně není nijak složitá, přesto se najde hned několik nejasností…

Člověk a používání skla

Na úvod zmiňme, že lidé používají sklo od pradávna, což je jasným dokladem, že jeho výtečné vlastnosti oceňuje náš druh již tisíce let. V současné sobě je ovšem na planetě Zemi přes sedm miliard lidí a nároky takto početného lidstva jsou skutečně obrovské. Je tedy více než nezbytné jednotlivé materiály třídit, aby mohlo následně dojít k jejich recyklaci. A platí to i pro skleněné produkty, které navíc spadají mezi velmi dobře recyklovatelné suroviny, a rozhodně je tedy například lepší používat skleněné, namísto plastových lahví.

Jak správně třídit sklo?

Recyklace skla se řídí jasnými pravidly. Tyto výrobky pochopitelně patří do speciálních kontejnerů, které jsou konkrétně označeny bílou a zelenou barvou. V prvním případ se jedná o kontejnery na čiré sklo (označení GL 70) jako sklenice od kečupů, různých zavařenin apod., ve druhém na sklo barevné (GL 71 a 72). To jsou kupříkladu lahve od vína a dalších nápojů, ovšem patří sem rovněž tabulové sklo ze dveří atd.

Na tomto místě se ovšem musíme na chvíli zastavit u okenních tabulek. U nich se zdá, že patří mezi čiré sklo, ale není tomu tak. Okenní tabulky jsou totiž ve skutečnosti nazelenalé, a patří proto do zeleného kontejneru! U třídění navíc dochází i k dalším pochybením, přečtěte si proto více o chybách při recyklaci.

Ještě zmiňme, že ne všude lze nalézt oba druhy kontejnerů. Pokud tedy právě u Vás v obci stojí pouze jeden z nich, nemusíte se tříděním na barevné a čiré sklo zabývat, a můžete obě varianty vyhazovat společně. A snad netřeba dodávat, že byste neměli vyhazovat zálohované lahve, neboť tak přijdete o peníze za jejich navrácení.

Co do kontejnerů na sklo nepatří?

Stejně jako v mnoha dalších oblastech i v této platí, že ne vše, co se na první pohled zdá jako vhodné k vyhození do kontejneru na sklo, sem také skutečně patří. Jako první příklad uveďme porcelán a keramiku. Ač by se mohlo jevit, že tyto materiály patří mezi skleněné výrobky vhodné k recyklaci, ve skutečnosti tomu tak není, neboť jsou vyráběny specifickým způsobem a patří do směsného odpadu.

Do kontejnerů na sklo navíc nepatří i mnoho dalších materiálů. Nevhazujte sem tedy ani autosklo, zrcadla, metalické či zakuřované sklo anebo sklo drátěné. Jak je snad už nyní zcela patrné, recyklace skleněných výrobků se i přes svou zdánlivou jednoduchost musí řídit několika důležitými pravidly…

Štítky: ,
Publikováno 24. 11. 14 v kategorii Třídění odpadu | Žádné komentáře »

Černé skládky a jejich likvidace

Černé skládky jako nelegální úložiště odpadů sice již nejsou tak ožehavým problémem jako dříve, nicméně se s nimi lze stále setkat. V mnoha případech jsou přitom poměrně nebezpečné. Kdo tedy za černou skládku zodpovídá, jak se k ní staví legislativa a co obnáší její likvidace?

Kdo za černé skládky zodpovídá?

Samozřejmě, že odpovědnost za černou skládku má ten, kdo ji vytvořil. V praxi to ovšem takto jednoduché obvykle nebývá, neboť se viníka většinou nepodaří odhalit. A pokud ano, ani to ještě nemusí nutně znamenat potrestání, jak před několika lety ukázal mediálně známý případ nelegálního úložiště odpadu v Libčevsi. Ve skutečnosti to dopadá tak, že skládku musí odstranit majitel pozemku. To znamená buď příslušná obec, anebo jiný vlastník, jenž se může s obcí dohodnout na spolupráci při likvidaci, kterou následně provádí specializovaná firma.

Odstranění černé skládky je pochopitelně ku prospěchu všech. Některé takové skládky totiž mohou být velmi nebezpečné, protože na nich bývají uloženy i vysoce škodlivé látky, jež mají vliv na životní prostředí, a tedy i na zdraví občanů. Zamořené ovzduší, půda či zdroje pitné vody jsou některými průvodními jevy, nehledě na to, že může hrozit i vznícení, což představuje hned dvojnásobné riziko (samotný oheň a zplodiny).

V České republice se odpady zabývá zejména zákon č. 185/2001 Sb., právě černé skládky v něm nicméně příliš řešeny nejsou. Naštěstí ovšem existuje několik dalších zákonů, které dovolují podniknout příslušné kroky. Nelegální skládky totiž zasahují do vlastnického práva, do stavebních předpisů i předpisů na ochranu životního prostředí. Podrobné informací o těchto zákonech ostatně naleznete zde.

Jak likvidovat a sanovat černou skládku?

Samotná likvidace černých skládek, jak už jsme naznačili výše, bývá prací specializovaných firem, které mají náležité vybavení a zkušenosti. Samozřejmě, že sanace by měla zahrnovat nejen odstranění skládky, ale rovněž zjištění a napravení způsobených škod. K tomu často slouží odebrání vzorků půdy a následné testování, zda se v ní nevyskytují škodlivé látky. Pak mohou být zahájeny rekultivační práce, které uvedou lokalitu do původního stavu.

To platí pro majitele pozemku. Může však dojít i k situaci, že černou skládku pouze objevíte. Jak v takovém případě postupovat? Pochopitelně lze přímo informovat příslušné úřady, k čemuž můžete mnohdy využít formuláře na webech příslušných obcí, zajímavou variantu však aktuálně představují nejrůznější mobilní aplikace (např. ZmapujTo.cz). Sluší se doplnit, že i jako nálezce můžete podat podnět k prošetření přestupku, anebo dokonce trestní oznámení v případě velmi nebezpečných černých skládek.

Štítky: ,
Publikováno 19. 11. 14 v kategorii Skládky | Žádné komentáře »
30. stránka z celkem 33« První...1020...2829303132...Poslední »