Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Odpad v číslech: Statistiky jsou opravdu děsivé

Odpad sice třídíme stále víc, ale také ho přibývá. Když se proto podíváme na statistiky spojené s odpadem, mnohdy vypadají děsivě….

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Odpad sice třídíme stále víc, ale také ho přibývá. Když se proto podíváme na statistiky spojené s odpadem, mnohdy vypadají děsivě. Co nám o odpadu a ekologii prozradila čísla? Kolik odpadu každý z nás vyprodukuje a kolik ho skončí ve spalovnách?

Podle ministerstva životního prostředí vyprodukovala Česká republika v roce 2014 kolem 32 milionů tun odpadů, z toho 1,56 milionů tun tvořil nebezpečný odpad. Na jednoho obyvatele Česka tak vychází asi 3 043 kilogramů z celkového objemu odpadu.

Přes 80 procent odpadu se recykluje

Z celkové produkce odpadu bylo znovu využito přes 83 procent. Téměř 80 procent přitom bylo zpracováno materiálově, další 3 procenta energeticky. Skládky pohltily přes 10 procent odpadu. Přes polovinu z celkového objemu odpadu tvořily stavební a demoliční odpady, které ale byly znovu využity z 98 procent.

Jak se vyvíjela produkce odpadů v Česku?

Rok200920102011201220132014
Odpady (v tisících tun)32 26731 81130 67230 02330 62132 028

Zdroj: MŽP

Jak velký objem tvoří komunální odpady?

Podívejme se nyní na komunální odpady, jejichž objem má možnost ovlivnit každý z nás. V roce 2014 bylo vyprodukováno asi 5,3 milionů tun komunálního odpadu, což znamená, že každý z nás vyhodil do popelnice asi 506 kilogramů odpadků. Podíl komunálního odpadu na celkovém objemu odpadu představuje asi 17 procent.

Je důležité zmínit, že opětovně využito bylo zhruba 46,5 procent vyprodukovaných komunálních odpadů. Recyklováno, tedy materiálově využito, bylo téměř 35 procent odpadu. Téměř 12 procent potom skončilo ve spalovnách a bylo zužitkováno pro výrobu tepla nebo elektřiny.

Odlišnosti ve statistice odpadu

Ačkoli materiálové využití odpadů a jejich recyklace roste, Česká republika má pořád rezervy. Kromě toho se v předchozích letech diskutovalo i o přesnosti statistiky odpadů, protože údaje Českého statistického úřadu a ministerstva životního prostředí se lišily, k čemuž se vyjadřoval i Eurostat.

V roce 2014 bylo podle ČSÚ vyprodukováno celkem 23,8 milionů tun odpadu, z toho 3,3 milionů tun tvořil komunální odpad. Podle administrativních zdrojů dat resortu životního prostředí však byla celková loňská produkce odpadů zmiňovaných 32 milionů tun, přičemž komunální odpad činil 5,3 milionů.

Přehrát celé video na YouTube