Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Kde se dozvíte informace o nakládání s odpadem?

Přibývá věcí, které třídíme. Už jsme si zvykli na to, že plasty vyhazujeme do žlutých kontejnerů a že papír patří…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Přibývá věcí, které třídíme. Už jsme si zvykli na to, že plasty vyhazujeme do žlutých kontejnerů a že papír patří do modrých. Při likvidaci některých méně častých odpadů ale můžeme tápat. Kam s nimi? Kde je správně a ekologicky zlikvidovat? Tady je seznam zdrojů, kde se dozvíte užitečné informace o nakládání s odpadem.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí je cenným zdrojem informací o nakládání s odpady. Důležité odkazy na příslušnou legislativu (jakýsi rozcestník) najdete především v sekci věnující se odpadům. CENIA data zpracovává do ucelené podoby a předkládá je veřejnosti – najdete zde mimo jiné třeba Registr míst zpětného odběru elektrozařízení.

Více informací na www1.cenia.cz

MŽP

Ministerstvo životního prostředí má pod svými křídly legislativu vztahující se mimo jiné k odpadovému hospodářství. Na jeho stránkách najdete novinky a informace k chystaným změnám v nakládání s odpady. Ve specializované sekci Odpady lze najít platný Plán odpadového hospodářství ČR, informace o předcházení vzniku odpadů apod.

Více informací na www.mzp.cz

Vítejte na zemi

Multimediální ročenka Vítejte na zemi představuje komplexní zdroj informací o nakládání s odpady a obecně shrnuje veškeré činnosti, které s odpady souvisí. Jsou zde tipy, jak vzniku odpadu předcházet, jak s odpadem nakládat, upravovat ho a využívat. Najdete tady i tabulku s kódy jednotlivých odpadů.

Více informací na www.vitejtenazemi.cz

Odpad je energie

O využití odpadu se dozvíte na stránkách Odpad je energie. Najdete zde mimo jiné infografiku, která ukazuje, jaké jsou fáze nakládání s odpadem – od předcházení vzniku odpadu, až po jeho odstranění. Jsou zde také články, které se věnují využití odpadu k energetickým účelům, stejně jako sekce zabývající se legislativou nebo ochranou životního prostředí.

Více informací na www.odpadjeenergie.cz

Kompostuj

Všechen kuchyňský odpad nemusí skončit v koši. Kompostovat můžete slupky od brambor, odřezky zeleniny, skořápky vajíček a řadu dalších zbytků. Dnes se prodávají speciální kompostéry – určené třeba i pro kompostování v bytě. Kompostovanou zeminu můžete využít k pěstování vlastní zeleniny a cyklus se uzavře.

Více informací na www.kompostuj.cz

A na odpad, zeminu a stavební suť, kterých se potřebujete urychleně zbavit, jsme tu my. Kontejner vám přistavíme třeba i do 60 minut.

Přehrát celé video na YouTube