Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Kafilérie. Co to vlastně je?

Odpady, to nejsou jen papíry, plasty nebo obaly. Ale také zkažené maso, uhynulá zvířata nebo části poražených zvířat z jatek,…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Odpady, to nejsou jen papíry, plasty nebo obaly. Ale také zkažené maso, uhynulá zvířata nebo části poražených zvířat z jatek, které už nelze zužitkovat. Kafilérie je označení pro asanační podnik, který se zabývá právě ekologickou a neškodnou likvidací odpadů živočišného původu.

Druhy vedlejších živočišných produktů

Vedlejší živočišné produkty, jak se správně odpadům živočišného původu říká, se dělí na několik kategorií:

  • rizikové odpady (například infikované nebezpečnými viry, jako je BSE – nemoc šílených krav),
  • těla uhynulých zvířat,
  • části zvířecích těl z jatek (které nelze dále zužitkovat).

Tento živočišný odpad vzniká především při:

  • porážení zvířat na jatkách,
  • výrobě produktů živočišného původu,
  • odstraňování mrtvých zvířat,
  • provádění opatření pro tlumení nákaz.

Jak to chodí v kafilérii

Je zřejmé, že výše uvedené odpady mohou představovat zdravotní riziko, pokud by s nimi nebylo zacházeno správně a nebyly by zlikvidovány podle platných předpisů. To je ostatně důležitým posláním kafilérie.

Vedlejší živočišné produkty se nejprve vytřídí a odděleně se sváží ke zpracování do asanačních podniků. Záleží přitom na konkrétní kafilérii, jakými technologiemi je vybavená a jak tyto vedlejší živočišné produkty zlikviduje. K častým způsobům patří například tepelně tlaková sterilizace. Sterilizovaný materiál je prostřednictvím sušení zbaven vody a vzniká masokostní kaše, která se dalšími technologickými postupy může proměnit v živočišnou moučku.

Výstupy zpracování vedlejších živočišných produktů mohou být dále zužitkovány. Například živočišnou mouku je možné spálit ve spalovnách nebo v cementárnách, případně ji lze využít také jako hnojivo nebo ji odeberou kompostárny či bioplynové stanice.

Činnost kafilérie podléhá přísné legislativě

Nakládání s odpady podléhá příslušným zákonům a ani s kafilériemi to není jinak. Třídění a zpracování vedlejších živočišných produktů specifikuje nařízení Evropské unie č. 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu.

Přehrát celé video na YouTube