Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Jak neprodukovat větší množství odpadu?

Snížit produkci odpadu by mělo lidstvo jako celek, nicméně jak se říká: „vše začíná doma“. Proto je klíčové neprodukovat větší…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Snížit produkci odpadu by mělo lidstvo jako celek, nicméně jak se říká: „vše začíná doma“. Proto je klíčové neprodukovat větší množství odpadu na úrovni každé domácnosti. Dosažení tohoto cíle přitom nemusí být složité…

Produkci odpadů z domácnosti lze radikálně snížit!

Před časem jsme přinesli článek o britské rodině Straussových, která vyprodukuje pouze jednu tašku odpadu za rok. V žádném případě se přitom nejedná o nějakou výjimku z „konzumního“ pravidla, neboť existuje daleko více lidí, kteří se rozhodli významně snížit dopad své existence na životní prostředí. Jako další příklad tedy můžeme uvést jistou Laurie Singerovou z New Yorku. Tato studentka šla dokonce ještě dále, neboť už dva roky nevyprodukovala žádný odpad! Že to není možné? Evidentně ano. Tito a další lidé nám zkrátka a dobře jasně ukazují, že produkci odpadu můžeme skutečně omezit velmi výrazně.

Jak konkrétně eliminovat produkci odpadu?

Samozřejmě že snížit tvorbu odpadu v eko domácnosti není zase tak složité, problém ovšem může nastat v případě, chceme-li se hned od začátku pokusit o radikální redukci, neboť to už není tak jednoduché. Sama Laurie Singerová přiznala, že jí trvalo cca jeden rok, než přišla na všechny možné způsoby, jak produkci odpadů eliminovat. Proto doporučujeme postupovat krok za krokem. Snaha o dokonalost totiž může být mnohdy kontraproduktivní, protože neúspěch, který se může dostavit, zabrání jakýmkoli dalším pokusům o změnu. Povězme si tedy, jak začít.

  • Na nákupy si berte vlastní tašky, nepoužívejte tedy jednorázově tašky plastové. Tento krok se sice nemusí zdát příliš významný, nicméně je třeba si uvědomit, že aktuálně každý člověk v EU použije v průměru 200 tašek za rok! Jedná se tedy o krok velmi důležitý a ideálně by měl být doplněn o eliminaci dalších obalů.
  • Zredukovat je třeba nejen obaly při nákupu potravin, ale zaměřit se lze také na oblečení. Není potřeba kupovat každý měsíc nové a nové oděvy, navíc staré šatstvo je možné opět použít, případně jej dát k dispozici do second handu anebo na charitativní účely. I nákupy v „sekáči“ přitom nejsou od věci.
  • Dalším důležitým nákupním artiklem bývá kosmetika a drogerie. Opět je možné se zamyslet, zda skutečně všechny tyto produkty potřebujeme. Dnes navíc existuje spousta návodů, ať už na internetu, či v knihách, jak si takové přípravky vyrobit jednoduše (a mnohdy i levněji!) sami doma.
  • Celkově bychom se zkrátka měli více zaměřit na skutečnost, jestli potřebujeme tolik věcí, kolik kupujeme a používáme. Výsledkem takové „kontemplace“ totiž může být nejen menší zátěž pro životní prostředí, ale také lze tímto způsobem výrazně snížit výdaje v rodinném rozpočtu. Spojí se tedy příjemné s užitečným.
Přehrát celé video na YouTube