Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak funguje třídící linka na odpad a spalovna odpadů?

Základem pro nakládání s odpady je jejich třídění, které umožňuje recyklaci, což je šetrné k životnímu prostředí. Tříděný odpad přitom po svozu často končí na třídící lince anebo ve spalovně odpadů. Jak tato zařízení fungují?

Třídící linka jako důležitá součást recyklace odpadu

V oblasti nakládání s odpady je dnes snad již většině lidí dobře znám první krok tohoto procesu, tedy samotné třídění v domácnosti. Takto rozdělený odpad je následně odnesen do barevně označených popelnic či kontejnerů, odkud je odvezen příslušnou firmou. Tím ale celý proces recyklace pochopitelně ani zdaleka nekončí. Dále se totiž jednotlivé materiály mnohdy dostávají na třídící linku, kde jsou nejprve uskladněny a poté dochází k jejich dotřídění, což se ve většině případů provádí ručně na třídicím pásu.

Odpad se zde třídí na nevyužitelný a využitelný. Co se týče druhé varianty, tak například plasty jsou zde dotříděny dle složení a barev, ale pozornost je věnována i papíru a dalším materiálům. Takto vytříděný odpad je často na hydraulických lisech lisován do balíků a připraven na další fázi celého průběhu recyklace, tedy k opětovnému využití. Možná Vás ale bude také zajímat, co se děje s nevyužitelnými materiály. Některé kupříkladu končí ve spalovnách odpadu…

Spalovny mohou sloužit k energetickému využití odpadu

Ve spalovně dochází ke spalování odpadu, což zřejmě nikoho nepřekvapí. V těchto zařízeních dochází buď pouze k pálení, anebo je uvolněná energie použita k výrobě tepla či elektrické energie, což je v některých spalovnách možné i společně (tzv. kogenerace). Samotné spalování v podstatě ničím zajímavé není, je ovšem nutné zdůraznit, že velice důležitou součástí tohoto procesu představuje čistění spalin, neboť pouze tak se do ovzduší nedostávají znečisťující látky jako oxidy síry, dusíku apod.

Jak tato oblast aktuálně vypadá v České republice? Na našem území v současné době existuje několik desítek těchto zařízení (viz seznam spaloven odpadů v ČR), z nichž jsou ale pouze tři (v Praze, Brně a Liberci) určeny ke spalování komunálního či podobného odpadu a následné výše zmíněné výrobě tepla a elektrické energie. Většina zařízení totiž slouží ke spalování nebezpečného odpadu, jenž ve většině případů tvoří odpad z průmyslu a zdravotnictví.

Štítky: , ,
Publikováno 19. 01. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Vše, co byste měli vědět o ekologické likvidaci vozidel

Samozřejmě že se autovraku nelze jen tak zbavit, ale tento krok je nutné učinit v souladu se všemi zákonnými předpisy. Konkrétně...

Jak zlikvidovat vánoční stromek?

Vánoční svátky jsou obdobím, se kterým je spojena řada tradic. Jednou z nich je zdobení vánočního stromečku. Ten si ovšem musíte...

Netradiční využití vanových kontejnerů

Tvrzením, že jsou vanové kontejnery určeny pro převoz odpadů, jistě nikoho neohromíme. Tedy maximálně tím, že si dovolujeme upozornit na...

Směsný odpad: víte o něm vše důležité?

Každý Čech vyprodukuje každoročně velké množství směsného odpadu. V této oblasti se sice může zdát vše jasné, přesto neuškodí, pokud si...

Jak vyzrát na podzimní úklid na zahradě?

Podzim je obdobím, ve kterém dochází v přírodě k mnoha změnám. Pokud chcete i v této době udržet svou zahradu v co nejlepším stavu,...

Zavřít