Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Jak chce Evropská unie změnit nakládání s odpady?

Uzavřený cyklus. Tak by se dal stručně shrnout nový ambiciózní plán, na kterém pracuje Evropská unie a který zasáhne do…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Uzavřený cyklus. Tak by se dal stručně shrnout nový ambiciózní plán, na kterém pracuje Evropská unie a který zasáhne do nakládání s odpady. Cílem je posílit konkurenceschopnost a využívat zdroje udržitelným způsobem. Co se přesně chystá?

Oběhové hospodářství v Evropě se bude měnit. Všechny suroviny, výrobky a odpady by měly být maximálně zhodnoceny a využívány. To by mělo přispět k úsporám energií a snížení emisí skleníkových plynů. Nové návrhy se dotknou celého životního cyklu odpadu – od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami. Přechod na tzv. uzavřený cyklus se Evropská unie chytá podpořit finančně – už vyčlenila 650 milionů euro z programu Horizont 2020 a 5,5 miliardy euro ze strukturálních fondů.

Princip oběhového hospodářství

Oběhové hospodářství spočívá v omezování odpadu a ochraně životního prostředí, ale také v zásadní změně způsobu fungování celé naší ekonomiky. Díky přehodnocení způsobů, jak vyrábíme, pracujeme a nakupujeme, můžeme vytvořit nové příležitosti a nová pracovní místa,“ sdělil Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj. Podle návrhu by se mělo na minimalizaci odpadu myslet při celém cyklu výrobku a Evropská unie by měla pro spotřebitele i podniky vytvořit inteligentní regulaci a pobídky, které je budou k podobnému jednání motivovat.

Přechod k oběhovému hospodářství bude spočívat v reformování tržního hospodářství a ve zlepšení konkurenceschopnosti. „Odstraníme překážky, které podnikům ztěžují optimalizaci při využívání zdrojů, a budeme rozvíjet vnitřní trh s druhotnými surovinami. Chceme dosáhnout skutečného pokroku v praxi. Kromě nás s nadějí očekávají plnění tohoto ambiciózního cíle také členské státy, regiony a obce, ale i podniky, průmysl a občanská společnost,“ dodal místopředseda Komise Jyrki Katainen.

Akční plán – co EU chystá?

Evropská unie už představila balíček opatření pro oběhové hospodářství. Konkrétně se chystá například následující:

  • Opatření, která povedou k omezení potravinového odpadu a snížení plýtvání potravinami do roku 2030 o polovinu.
  • Vytváření norem kvality druhotných surovin. Cílem je zvýšení důvěry hospodářských subjektů v jednotný trh.
  • Pracovní plán pro ekodesign, který kromě energetické účinnosti prosazuje i opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost výrobků.
  • Revidované nařízení o hnojivech, které má za cíl usnadnit uznávání organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů na jednotném trhu a podpořit úlohu bio živin.
  • Nezapomíná se ani na plasty – podpořena by měla být jejich recyklovatelnost nebo rozložitelnost.

My nakládáme s odpady ekologicky. A kontejner si u nás můžete objednat ihned, stačí nám zavolat.

Přehrát celé video na YouTube