Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Bioodpad

Jak správně zacházet s bioodpadem? Biologický odpad je nedílnou součástí života každé domácnosti, proto je třeba se jej účinně zbavovat….

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Jak správně zacházet s bioodpadem?

Biologický odpad je nedílnou součástí života každé domácnosti, proto je třeba se jej účinně zbavovat. Toho lze dosáhnout více způsoby, a to zejména formou domácího kompostování anebo jeho odnesením do popelnice či kontejneru na bioodpad.

Co je biologický odpad, a co sem naopak nepatří?

Bioodpad je v prvé řadě nutné správně „identifikovat“. Ani zdaleka sem totiž nepatří všechny zbytky potravin, které podléhají anaerobnímu či aerobnímu rozkladu. Pojďme se tedy v samém úvodu zaměřit na to, co do této oblasti vlastně náleží. Jsou to:

  • zbytky rostlin, keřů a stromů
  • spadané ovoce, stejně jako zbytky ovoce a zeleniny
  • hlína z květináčů
  • čajové sáčky a kávová sedlina
  • skořápky z vajec
  • papír v malém množství

Z výše uvedeného je patrné, že do této kategorie nepatří biologicky rozložitelný odpad, jenž nelze kompostovat, např. tzv. gastroodpad (zbytky jídel), maso, kosti, kůže, jedlé oleje či uhynulá zvířata. A samozřejmě sem nespadá ani biologicky nerozložitelné odpady jako plasty či sklo.

Jak doma skladovat biologický odpad a kterak kompostovat?

Pochopitelně se nabízí otázka, jak skladovat bioodpad. Není to nijak složité. Doporučujeme Vám např. speciální koš na bioodpad, neboť v kombinaci se speciálními pytli či sáčky eliminuje negativní jevy jako např. zápach. A následně se jej můžete zbavit tím, že koš vynesete do určené nádoby a po odvozu bude zpracován průmyslově (viz níže).

Existuje ovšem také možnost domácího kompostování, jež obecně přispívá k snížení množství skladovaného či spalovaného odpadu, produkce skleníkových plynů a hodí se k produkci kvalitních hnojiv. Biologický odpad v sobě totiž váže mnoho živin, jež lze opět navracet do půdy. Máte přitom několik možností. Buď lze vytvořit kompost na zahradě, anebo přímo v interiéru za pomoci tzv. vermikompostérů.

Přehrát celé video na YouTube