Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

5 největších znečišťovatelů životního prostředí v Česku

Objem rakovinotvorných látek, které velcí znečišťovatelé vypouští do ovzduší na území České republiky, meziročně klesl. Zvýšilo se ale množství dioxinů…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Objem rakovinotvorných látek, které velcí znečišťovatelé vypouští do ovzduší na území České republiky, meziročně klesl. Zvýšilo se ale množství dioxinů a látek, které poškozují ozonovou vrstvu nebo hormonální soustavu člověka.

Nejvíce podniků znečišťujících životní prostředí pochází z Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského kraje a z Vysočiny. Podívejte se na 5 nejvýznamnějších znečišťovatelů životního prostředí v Česku.

Spolana Neratovice

Žebříček největších českých znečišťovatelů každoročně zveřejňuje sdružení Arnika. Vévodí mu neratovická chemička Spolana. Společnost při výrobě kaprolaktamu používá tzv. trichloretylen, který podle studií působí jako rakovinotvorná látka. Jeho emise se sice podařilo chemičce snížit meziročně o pět procent, ale podle sdružení Arnika firma zvýšila celkové emise karcinogenních látek. Podle sdružení narostl i podíl Spolany na celkovém množství tzv. mutagenních látek, které ovlivňují DNA.

Kovohutě holding DT

Společnost v Mníšku pod Brdy zvýšila v roce 2015 množství dioxinů v odpadech. Vedle této firmy se do první desítky největších původců dioxinů přiradily i tři spalovny odpadů, které provozuje společnost SITA CZ. A to spalovna v Trmicích, ve Zlíně a v Ostravě.

Laminátovna Peter GFK, s.r.o.

Podnik v Trnovém Štěpánově na Benešovsku vypouští do ovzduší styren, který může působit rakovinotvorně. Objem těchto emisí podle sdružení Arnika v případě laminátovny Peter GFK vzrostl meziročně o 12 tun.

Ústřední čistírna odpadních vod

V Praze patří podle sdružení Arnika mezi největší znečišťovatele Ústřední čistírna odpadních vod. Ta ale podle svého vyjádření v roce 2015 splnila všechny limity pro vypouštění odpadních vod dané legislativou.

Malešická spalovna

Dalším významným znečišťovatelem v hlavním městě je malešická spalovna odpadů. To je ale podle všeho způsobeno tím, že v metropoli není žádný těžký průmysl. Množství vyprodukovaných dioxinů spalovna v roce 2015 snížila na 4,5 gramu z 11 gramů vypouštěných v roce 2014.

Při statistikách vychází sdružení Arnika z údajů, které podniky samy nahlašují do národního Integrovaného registru znečišťování. Aktuálně v něm figuruje kolem 1 800 firem.

Přehrát celé video na YouTube