Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Jak postupovat
při vyklízení bytu po zemřelém?

Smrt někoho blízkého je vždy tragickou událostí. V takovém případě je navíc nutné podniknout několik důležitých kroků, a to včetně vyklízení bytu po zemřelém. Co tedy říká legislativa a jak správně postupovat?

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Smrt někoho blízkého je vždy tragickou událostí. V takovém případě je navíc nutné podniknout několik důležitých kroků, a to včetně vyklízení bytu po zemřelém. Co tedy říká legislativa a jak správně postupovat?

Vyklízení bytu

Vyklizení bytu po zemřelém a legislativa

Pokud je byt ve vlastnictví, je z právního hlediska vše jasné. Nicméně jak hovoří zákon – v případě, že byl zemřelý pouze nájemcem? Povinnost jeho vyklizení pak připadá dědicům věcí, které se nacházejí v bytě. Neučiní-li tak, pronajímatel se takového kroku může domáhat u soudu žalobou. Pochopitelně však mohou nastat situace, kdy není dědic znám. Jestliže se to nezmění ani půl roku od smrti nájemce, má pronajímatel možnost byt vyklidit, neboť poté nájem zaniká. A co s věcmi v bytě? Pokud si je dědic nakonec nepřevezme, pronajímatel je může prodat.

První krok – pozůstalí by si měli věci osobně probrat

Samozřejmě, že smrt někoho z rodiny je vždy velmi bolestivá, ovšem postarat se o všechny náležitostí je tak jako tak naprosto nezbytné. Co se týče našeho tématu, tedy vyklizení bytu po zemřelém, ideální je, pokud pozůstalí věci v bytě nejprve osobně proberou. Mohou totiž nalézt řadu předmětů, k nimž mají nějaký osobní vztah. Těch se s největší pravděpodobností nebudou chtít vzdát. Pochopitelně je možné provést další kroky – knihy lze kupříkladu prodat do antikvariátu apod. Na druhou stranu – pokud by chtěli pozůstalí vše řešit sami, bude je to stát nemalé úsilí a spoustu času. To je navíc znásobeno v případech, je-li přítomen větší sklep.

Druhý krok – najmutí profesionální firmy na vyklizení bytu

Vzhledem k výše uvedenému je dalším vhodným krokem najmutí profesionální firmy, která se o vyklizení bytu náležitě postará. Jednou z takových firem je například ASD SERVIS s.r.o. Nejenže dostanou pozůstalí všechny relevantní informace, co je třeba udělat, ale samotná firma provede kompletní vyklizení bytu od naložení, přes odvoz, až po likvidaci. Celý proces se tak značně zjednoduší. Profesionálové navíc po skončení těchto prací dají vše do pořádku, tedy uklidí apod. A zřejmě netřeba dodávat, že se taková firma postará i o vyklizení sklepa. Zkrátka a dobře v nelehké životní situaci může výrazně pomoci…

Přehrát celé video na YouTube