Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Jak fungují spalovny odpadu a kde je v ČR najdete?

Obaly, zbytky, umaštěné papíry a další odpad skončí napřed ve vašem koši a potom v popelnici. Ráno možná slyšíte popeláře, kteří…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Obaly, zbytky, umaštěné papíry a další odpad skončí napřed ve vašem koši a potom v popelnici. Ráno možná slyšíte popeláře, kteří přijeli kontejnery vysypat. Tím ale povědomí o vašem odpadu končí. Možná zamíří právě do spalovny. Jak taková spalovna pracuje? Kolik jich v Česku najdeme? A jsou i ve vašem okolí?

V tuzemsku je nyní v provozu asi čtyřicet zařízení, která slouží k energetickému využití odpadu. Spalováním komunálního odpadu vzniká tepelná energie, která slouží buď k vytápění objektů (centrální zásobování teplem ve městech), nebo je zdrojem pro výrobu páry a následně elektrické energie.

Jak to chodí ve spalovně odpadu

Likvidace odpadu spalováním má své příznivce i odpůrce. Spalovat nelze všechen dovezený odpad, proto je každá várka nejprve roztříděna. Odpad, který lze ještě využít, je určený k recyklování, zbytek pohltí plameny. Při spalování odpadu vzniká už zmiňované teplo, kromě toho samozřejmě i popel nebo struska. V moderních spalovnách se používají technologie, které čistí zplodiny, aby se do ovzduší dostávalo jen minimum emisí.

Spalovat lze nejen běžný komunální odpad, ale také průmyslový a zdravotnický odpad nebo čistírenské kaly. Komunální odpad je spalován nízkoteplotně při teplotách 800 až 900°C. Ke spalování nebezpečných odpadů se používá vysokoteplotní spalování v rotačních cementových pecích při teplotách 1 200 až 1 500 °C.

Spalovny v České republice

Spalování odpadu v ČR zatím není zvlášť rozsáhlé. V tuzemsku se měsíčně spálí asi 77 tisíc tun odpadů, což představuje jen zlomek z celkové produkce odpadů. Do budoucna se ale počítá s rozšiřováním spaloven. V současné době najdeme v České republice hned několik velkých spaloven, ať už v Praze, v Brně nebo v Liberci. Vůbec první spalovna byla postavena v Brně už v roce 1905. Nejnovější je naopak spalovna v Chotíkově u Plzně.

Přehrát celé video na YouTube