Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak fungují spalovny odpadu a kde je v ČR najdete?

Obaly, zbytky, umaštěné papíry a další odpad skončí napřed ve vašem koši a potom v popelnici. Ráno možná slyšíte popeláře, kteří přijeli kontejnery vysypat. Tím ale povědomí o vašem odpadu končí. Možná zamíří právě do spalovny. Jak taková spalovna pracuje? Kolik jich v Česku najdeme? A jsou i ve vašem okolí?

V tuzemsku je nyní v provozu asi čtyřicet zařízení, která slouží k energetickému využití odpadu. Spalováním komunálního odpadu vzniká tepelná energie, která slouží buď k vytápění objektů (centrální zásobování teplem ve městech), nebo je zdrojem pro výrobu páry a následně elektrické energie.

Jak to chodí ve spalovně odpadu

Likvidace odpadu spalováním má své příznivce i odpůrce. Spalovat nelze všechen dovezený odpad, proto je každá várka nejprve roztříděna. Odpad, který lze ještě využít, je určený k recyklování, zbytek pohltí plameny. Při spalování odpadu vzniká už zmiňované teplo, kromě toho samozřejmě i popel nebo struska. V moderních spalovnách se používají technologie, které čistí zplodiny, aby se do ovzduší dostávalo jen minimum emisí.

Spalovat lze nejen běžný komunální odpad, ale také průmyslový a zdravotnický odpad nebo čistírenské kaly. Komunální odpad je spalován nízkoteplotně při teplotách 800 až 900°C. Ke spalování nebezpečných odpadů se používá vysokoteplotní spalování v rotačních cementových pecích při teplotách 1 200 až 1 500 °C.

Spalovny v České republice

Spalování odpadu v ČR zatím není zvlášť rozsáhlé. V tuzemsku se měsíčně spálí asi 77 tisíc tun odpadů, což představuje jen zlomek z celkové produkce odpadů. Do budoucna se ale počítá s rozšiřováním spaloven. V současné době najdeme v České republice hned několik velkých spaloven, ať už v Praze, v Brně nebo v Liberci. Vůbec první spalovna byla postavena v Brně už v roce 1905. Nejnovější je naopak spalovna v Chotíkově u Plzně.

Štítky: ,
Publikováno 04. 03. 16 v kategorii Likvidace |

Starší příspěvky:
Nejekologičtější brandy: Jaké firmy myslí ekologicky?

Ekologie postupně proniká do každodennosti našeho života. Světové koncerny i lokální firmy se předhánějí, kdo z nich bude nejvstřícnější k životnímu prostředí....

Jak vzniká skleníkový efekt?

O skleníkovém efektu se hovoří v souvislosti s globálním oteplováním. Ačkoli se na první pohled zdá, že je tento jev na hony...

Odklízení pozůstalosti: s firmou nebo svépomocí?

Po prvním otřesu ze zprávy o smrti blízkého člověka se postupně vracíte do běžného chodu života. A hned vás čeká...

Způsoby využívání odpadu: kovy, stavební suť nebo oleje

Každý den končí v popelnicích tuny vyhozených věcí. Vedle běžného komunálního odpadu vzniká i nebezpečný nebo surovinový odpad, který je cenný...

Stavíte? Nechte si dovézt materiál

To máte písek, beton, štěrk, zeminu… A výčet stavebního materiálu by pokračoval donekonečna, podobně jako v kultovním filmu Na samotě u...

Zavřít