Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Elektro: Jak na zpětný odběr odpadu?

Vyhodit vysloužilé elektrozařízení jen tak do směsného odpadu je neekologické a nehospodárné. Z hlediska životního prostředí je zpracování elektrického a elektronického…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Vyhodit vysloužilé elektrozařízení jen tak do směsného odpadu je neekologické a nehospodárné. Z hlediska životního prostředí je zpracování elektrického a elektronického odpadu aktuálním tématem. Tento odpad obsahuje celou řadu látek, které zatěžují životní prostředí, stejně jako materiálu, jenž lze zpětně využít. Jak na zpětný odběr elektro?

Do elektrodpadu patří vysloužilé domácí spotřebiče nebo drobná elektronika. A rozhodně by neměly skončit jen tak v popelnici, jak se to bohužel stále často děje. Velké domácí spotřebiče, jako je třeba lednička nebo sporák, by si měly najít cestu do sběrného dvora. Elektronický odpad, jako je třeba mobil nebo MP3 přehrávač, je vhodné odevzdat třeba v obchodě.

Jinak řečeno, do komunálního odpadu nepatří nic, co ke svému provozu využívalo energii ze sítě nebo z baterií. Třídí se domácí spotřebiče, elektronická zařízení, ale také baterie nebo akumulátory. Většina z těchto zařízení patří mezi tzv. recyklovatelný elektroodpad.

Kde odevzdat elektroodpad?

Zpětný odběr odpadu u nás funguje dobře. Rozšiřuje se počet míst, kde je možné elektroodpad odevzdat. Vyřazené staré spotřebiče lze vrátit ve sběrných dvorech, jež jsou provozovány obcemi nebo městy. Aktuálně jich je v České republice už přes tisíc. Obce také pravidelně organizují svoz elektrického odpadu. Postupně se objevují také kontejnery pro malé elektrické spotřebiče nebo baterie. Elektroodpad je možné odevzdat rovněž v prodejnách nebo soukromých sběrných dvorech.

Proč elektroodpad recyklovat?

Elektroodpad obsahuje toxické látky, které mohou ohrožovat životní prostředí. Patří mezi ně například těžké kovy, luminofory obsažené v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů nebo látky poškozující ozonovou vrstvu.

Samotná recyklace elektroodpadu není možná, aniž by byl zajištěn oddělený sběr elektrických zařízení. Elektroodpad je totiž následně dále tříděn a demontován na jednotlivé materiály. Ty lze následně znovu využít, třeba při výrobě jiné elektroniky.

Podle ministerstva životního prostředí je získávání vyřazených elektrospotřebičů od obyvatelstva stále komplikované. Změníme to?

Přehrát celé video na YouTube