Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Autodíly: Jak na zpětný odběr odpadu?

Když doslouží automobil, neznamená to, že součástky z něho už není možné opětovně využít. Právě naopak. Způsob nakládání s autovraky se řídí…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Když doslouží automobil, neznamená to, že součástky z něho už není možné opětovně využít. Právě naopak. Způsob nakládání s autovraky se řídí legislativou a předpisy. Mnoho autodílů je přitom možné po ekologické likvidaci vozu opětovně využít. Jak na to?

Zpracování autovraků a legislativa

Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. Správné nakládání s vozidly s ukončenou životností by mělo přispět k minimalizování negativního vlivu na životní prostředí a ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a k úsporám energie.

Aby provozovna mohla vykupovat a zpracovávat autovraky a následně je recyklovat na jednotlivé autodílny, musí mít příslušné oprávnění a být vybavena speciálními zařízeními i pomůckami, které ekologickou likvidaci umožní. Nutné je totiž zabezpečit odstranění všech nebezpečných kapalin, například olejů, které při likvidaci automobilu vznikají.

Dotace na ekologické zpracování autovraků

Ministerstvo životního prostředí, které má nakládání s odpady v kompetenci, nedávno oznámilo, že připravilo 60 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště.

Příspěvek bude možné získat i zpětně za ekologicky zpracované autovraky v tomto roce. Nově otevřená výzva z Národního programu Životního prostředí se zaměří na podporu rozvoje systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Podle ministerstva životního prostředí je možné počítat i s podporou na každý ekologicky zpracovaný autovrak, pokud bude zlikvidován podle podmínek výzvy.

Získat co nejvíce autodílů

Ekologické rozebrání a zpracování jednotlivých částí autovraků je podle ministerstva životního prostředí důležité, protože Česká republika musí plnit stanovené evropské cíle pro materiálové a opětovné využití autovraků.

Program na ekologické zpracování autovraků není žádnou novinkou a běží už sedmým rokem. Cílem letošní výzvy je, aby zpracovatelé autovraků začali vysloužilé automobily likvidovat podle nových pravidel co nejdříve. Důraz je kladen především na to, aby bylo z autovraků zpracováno co nejvíce materiálu a využilo se co nejvíce autodílů.

 

Přehrát celé video na YouTube