Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Potřebujete kontejner? Poradíme Vám, co a jak (II.)

Pokud se v nejbližší době chystáte stěhovat, případně budete stavět či rekonstruovat, možná přemýšlíte o tom, jak to udělat se sutí…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Pokud se v nejbližší době chystáte stěhovat, případně budete stavět či rekonstruovat, možná přemýšlíte o tom, jak to udělat se sutí a již nepotřebnými věcmi, to znamená s odpadem. Je-li jej větší množství, může totiž nastat problém. V takovém případě je zkrátka nutné pronajmout si od specializované firmy kontejner…

Zodpovědnost za správnou likvidaci odpadu

V nedávné době jsme Vám přinesli článek o pronájmu kontejnerů a dnes se jej pokusíme doplnit o další informace, protože těch není nikdy dost. Co jsme např. minule neuvedli, je skutečnost, zda je za správnou likvidaci odpadu zodpovědný zákazník, anebo firma, jež kontejner přistaví a odveze. V tomto přebírá zodpovědnost firma, takže můžete být klidní. Z Vaší strany je ovšem nutné ještě před tím učinit některé kroky. Pokud si necháte přistavit kontejner na svůj pozemek, nic dalšího řešit nemusíte, jenže týká-li se to veřejného prostranství, budete potřebovat náležitá povolení…

Jak si domluvit zábor části ulice v Praze?

Zábor veřejného prostranství samozřejmě nemůže probíhat svévolně, a je nutné splnit určité požadavky, aby vše proběhlo tak, jak má. Konkrétní nároky se sice mohou v některých ohledech u jednotlivých obcí lišit, nicméně by se nemělo jednat o výrazné rozdíly. Pro příklad si tedy řekněme, jak si domluvit zábor části ulice v Praze.

  • V první řadě musíte zábor ohlásit na příslušném odboru městské části Prahy a uhradit poplatek, to vše dle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
  • Nezáleží ovšem jen na povolení obce, ale mnohdy i na majiteli pozemku. V Praze se v rámci veřejného prostranství bude asi nejčastěji jednat o chodník či silnici. V takovém případě je nutné kontaktovat rovněž Technickou správu komunikací.
  • Měli byste si také zajistit zábor dostatečně velkého prostoru, a to s ohledem na velikost kontejneru.
  • Předem si dobře promyslete i časové rozvržení doby prací.

Nezapomínejte ani na ostatní obyvatele domu

Jedná-li se o práce v rodinném domě, žádné problémy nehrozí. Pokud se ovšem tyto práce týkají nemovitosti, ve které žijí další lidé, je třeba pamatovat i na co nejmenší obtěžování a omezování. To je spojeno s otázkou, jak do kontejneru přepravovat suť či odpad. Zejména ve vyšších patrech budete muset zajistit, aby vyvážení odpadu a suti výrazně nenarušovalo život v domě. V každém případě Vám doporučujeme upozornit ostatní obyvatele domu na zahájení prací s dostatečným předstihem a po jejich ukončení uvést dům i ulici do původního stavu.

Přehrát celé video na YouTube